Volledige woordenlijst van islamitische termen (AZ)

De islam, met zijn diepgewortelde tradities en spirituele praktijken, heeft de wereld een schat aan unieke en betekenisvolle termen geschonken die inzicht verschaffen in haar leringen en overtuigingen. Of u nu een doorgewinterde wetenschapper bent die uw kennis wil uitbreiden of een nieuwsgierige leerling die de schoonheid van de islam verkent, deze compilatie is bedoeld om u te informeren en te inspireren en inzichten te bieden in de enorme en veelzijdige wereld van de islam.

A

Alim (عالم): Alim verwijst naar een geleerde en deskundige persoon in de islamitische leer en jurisprudentie. Ze beschikken over een diep begrip en expertise in verschillende religieuze zaken, zoals de Koran, Hadith en de islamitische wet.

Abaya (عباية): De Abaya is een losse, vloeiende mantel die door sommige moslimvrouwen als bovenkledingstuk wordt gedragen. Het is meestal zwart en dient in veel landen met een moslimmeerderheid als een bescheiden en culturele kleding.

Adab (آداب): Adab duidt de etiquette en manieren aan die in de islamitische leer worden aanbevolen. Het legt de nadruk op het tonen van respect, beleefdheid en nederigheid in alle aspecten van het leven, inclusief interacties met anderen en gedrag in de samenleving.

Adhan (أذان): Adhan, ook bekend als de oproep tot gebed, is een melodieuze aankondiging vanuit moskeeën om de vijf dagelijkse gebedstijden aan te geven. Het nodigt moslims uit om samen te komen voor gezamenlijke gebeden en herinnert hen aan hun spirituele verplichtingen.

Adl (عدل): Adl vertaalt zich naar rechtvaardigheid en eerlijkheid in de islam. Het onderstreept het belang van een gelijke behandeling van alle individuen en het waarborgen van een rechtvaardige samenleving waarin rechten worden gehandhaafd en onderdrukking wordt uitgeroeid.

Ahadith (أحاديث): Ahadith, of Hadith, zijn de uitspraken, daden en goedkeuringen van de profeet Mohammed . Deze verhalen, die in de loop van de tijd zijn verzameld, dienen als een waardevolle bron van begeleiding voor moslims bij het begrijpen van de leerstellingen van de islam.

Ahlul Bayt (أهل البيت): Ahlul Bayt verwijst naar de familieleden van de profeet Mohammed ﷺ  , inclusief zijn dochter Fatimah, haar man Ali (RA) en hun nakomelingen. Ze hebben een speciale status in de islamitische traditie vanwege hun nauwe relatie met de Profeet.

Ahlul Kitab (أهل الكتاب): Ahlul Kitab, of Mensen van het Boek, zijn individuen die een door God geopenbaarde religie volgen, zoals het jodendom en het christendom. De Islam erkent hen en staat moslims toe om met respect en begrip met hen om te gaan.

Ahlussunnah wa al-Jama'ah (أهل السنة والجماعة): Ahlussunnah wa al-Jama'ah, vaak soennitische moslims genoemd, is de grootste sekte in de islam. Ze houden zich aan de leringen van de Profeet Mohammed (ﷺ ) en volg het pad van de meerderheid van de moslimgemeenschap.

Ahlu Zikr (أهل الذكر): Ahlu Zikr betekent “mensen van herinnering.” Het duidt degenen aan die zich bezighouden met het regelmatig gedenken en verheerlijken van Allah door middel van verschillende vormen van aanbidding en toewijding.

Aisha (RA) (عائشة رضي الله عنها): Aisha (RA) was een van de vrouwen van de Profeet Mohammed (ﷺ  en een invloedrijke figuur in de vroege islamitische geschiedenis. Ze wordt vereerd vanwege haar wijsheid, kennis en bijdragen aan de Hadith-vertelling.

Akhirah (الآخرة): Akhirah verwijst naar het Hiernamaals of het hiernamaals in de islam. Het is een fundamentele overtuiging dat ieder individu verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn daden in deze wereld en in het Hiernamaals beloond of gestraft zal worden op basis van zijn daden.

Akhlaq (أخلاق): Akhlaq betekent karakter of moreel gedrag. Het legt de nadruk op het cultiveren van goede deugden, het tonen van vriendelijkheid, eerlijkheid en medeleven jegens anderen, wat het voorbeeldige karakter van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) weerspiegelt.ﷺ ).

Al-Fatihah (الفاتحة): Al-Fatihah, ook bekend als de Opening, is het eerste hoofdstuk van de Koran. Het heeft een enorme betekenis in islamitische gebeden en wordt gereciteerd in elke eenheid van verplichte gebeden.

Alhamdulillah (الحمد لله): Alhamdulillah is een Arabische uitdrukking die zich vertaalt naar "Alle lof komt toe aan Allah." Het is een uiting van dankbaarheid en erkenning van de zegeningen en gunsten van Allah in het leven van een moslim.

Amanah (أمانة): Amanah betekent vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het herinnert moslims eraan hun verplichtingen na te komen en hun plichten met oprechtheid en integriteit te vervullen.

Ameen (آمين): Ameen is een Arabisch woord dat zich vertaalt naar “O Allah, aanvaard onze smeekbede.” Het wordt vaak door moslims gezegd aan het einde van hun gebeden om de aanvaarding van hun gebeden bij Allah te zoeken.

Amr bil Ma'ruf (أمر بالمعروف): Amr bil Ma'ruf verwijst naar het opleggen van wat goed en deugdzaam is. Het moedigt moslims aan om goedheid, gerechtigheid en gerechtigheid binnen hun gemeenschap te bevorderen.

Amr bil Maroof (أمر بالمعروف): Amr bil Maroof betekent het bevelen van wat goed en rechtvaardig is. Het is een essentieel aspect van het begeleiden van anderen naar nuttige acties en het aanmoedigen van moreel gedrag in de samenleving.

Anasheed (أناشيد): Anasheed zijn islamitische liederen of gezangen waarin vaak Allah, de Profeet Mohammed (), of uitdrukking geven aan toewijding aan de islam. Ze worden gebruikt om de geest van moslims te inspireren en te verheffen tijdens verschillende gelegenheden en evenementen.

Anbiya (أنبياء): Anbiya verwijst naar de profeten van de islam die door Allah zijn gekozen om Zijn boodschappen aan de mensheid over te brengen. Deze profeten, waaronder Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen), dienen als rolmodellen en gidsen voor moslims en belichamen gerechtigheid en goddelijke leiding.

Ansar (أنصار): Ansar waren de vroege moslimbekeerlingen uit de stad Medina die de profeet Mohammed steunden en hulp verleenden.ﷺ ) en de Muhajirun (migranten) tijdens hun migratie naar Medina. Hun onzelfzuchtige steun en gastvrijheid leverden hen de titel ‘Ansar’ op, wat ‘helpers’ betekent.

Aqeedah (عقيدة): Aqeedah verwijst naar het geloof of de fundamentele overtuigingen van de islam. Het omvat de kernprincipes en doctrines waar moslims vast in geloven, zoals het geloof in Allah als de Enige God, de engelen, de goddelijke geschriften, de profeten, de Dag des Oordeels en goddelijke predestinatie.

Arkan al-Iman (أركان الإيمان): Arkan al-Iman, ook bekend als de Zuilen van het Geloof, zijn de zes fundamentele overtuigingen die elke moslim moet bevestigen. Ze omvatten het geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn geopenbaarde geschriften, Zijn profeten en boodschappers, de Dag des Oordeels en goddelijke predestinatie.

Arkan al-Islam (أركان الإسلام): Arkan al-Islam, of de vijf pijlers van de islam, zijn de fundamentele daden van aanbidding en gehoorzaamheid die elke moslim moet vervullen. Ze bestaan uit de geloofsverklaring (Shahada), het verrichten van rituele gebeden (Salah), het geven van aalmoezen (Zakat), het in acht nemen van het vasten tijdens de Ramadan (Sawm) en de pelgrimstocht naar Mekka (Hajj) voor degenen die dat wel zijn. bekwaam.

Ashab al-Kahf (أصحاب الكهف): Ashab al-Kahf, of de Metgezellen van de Grot, zijn een groep jonge gelovigen die in de Koran worden genoemd en die hun toevlucht zochten in een grot om hun geloof tegen vervolging te beschermen. Ze worden gevierd vanwege hun onwrikbare geloof en vertrouwen in Allah.

Ashura (عاشوراء): Ashura is de 10e dag van de islamitische maand Muharram. Het is van groot belang voor moslims omdat het verschillende historische gebeurtenissen markeert, waaronder de dag van de bevrijding van de profeet Musa (Mozes) van Farao en het martelaarschap van Imam Husayn, de kleinzoon van de profeet Mohammed (saw).ﷺ ), in Karbala.

Asmaul Husna (أسماء الله الحسنى): Asmaul Husna verwijst naar de mooie namen en eigenschappen van Allah. Deze namen, zoals ‘Al-Rahman’ (De Meest Barmhartige) en ‘Al-Wadud’ (De Liefdevolle), weerspiegelen de verschillende kwaliteiten en kenmerken van de Almachtige.

Asr (عصر): Asr is een van de vijf dagelijkse verplichte gebeden in de islam, die in de middag wordt verricht. Het bestaat uit vier eenheden (Rak'ahs) en dient als een tijd voor moslims om te pauzeren van hun dagelijkse activiteiten en zich in aanbidding tot Allah te wenden.

Astaghfirullah (أستغفر الله): Astaghfirullah is een Arabische uitdrukking die zich vertaalt naar "Ik zoek vergeving van Allah." Moslims reciteren deze zin als een uiting van berouw, op zoek naar vergeving voor hun zonden en tekortkomingen.

Auliya (أولياء): Auliya zijn de vrienden en bondgenoten van Allah, vaak heiligen of rechtvaardige individuen genoemd. In de islam wordt aangenomen dat deze vrome mensen een nauwe relatie met Allah hebben vanwege hun toewijding en gerechtigheid.

Aya (آية): Aya, of Ayah, betekent een vers in de Koran. De Koran bestaat uit talrijke verzen die dienen als goddelijke openbaringen en leidraad voor moslims.

Ayaat (آيات): Ayaat is de meervoudsvorm van Aya, verwijzend naar meerdere verzen in de Koran.

Ayah (آية): Ayah, of Ayat, wordt ook gebruikt om naar een vers in de Koran te verwijzen, waarbij de diepgaande en belangrijke boodschappen in elk vers worden benadrukt.

Ayah al-Kursi (آية الكرسي): Ayah al-Kursi is een specifiek vers in de Koran, Surah Al-Baqarah (2:255). Het wordt beschouwd als een van de krachtigste en meest majestueuze verzen, die de grootsheid en soevereiniteit van Allah benadrukken.

Ayat (آيات): Ayat is de meervoudsvorm van Ayah, verwijzend naar meerdere verzen in de Koran.

Ayatul Kursi (آية الكرسي): Ayatul Kursi is een andere naam voor Ayah al-Kursi, het eerder genoemde vers, dat het belang en de betekenis van dit specifieke vers benadrukt.

Ayyam al-Tashreeq (أيام التشريق): Ayyam al-Tashreeq, ook bekend als de Dagen van Tashreeq, zijn de drie dagen na het grote islamitische festival van Eid al-Adha. Deze dagen worden gekenmerkt door moslims die specifieke rituelen uitvoeren die verband houden met de pelgrimstocht naar Mekka, zoals het stenigen van symbolische pilaren die Satan vertegenwoordigen.

B

Badr (بدر): Badr verwijst naar de historische Slag om Badr, een belangrijke gebeurtenis in de islamitische geschiedenis. Het werd uitgevochten in het jaar 624 CE en was een beslissende overwinning voor de vroege moslims tegen de Qoeraisj-stam in Mekka. De strijd is van enorm belang omdat het de positie van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) verstevigde.) in Medina.

Barakah (بركة): Barakah betekent goddelijke zegeningen en voorspoed die Allah schenkt aan individuen, plaatsen of acties. Er wordt aangenomen dat wanneer iets gezegend wordt met barakah, het in goedheid toeneemt en een bron van overvloedige goedheid wordt.

Barzakh (برزخ): Barzakh is het intermediaire rijk dat een persoon betreedt na de dood en vóór de Dag des Oordeels. Het is een periode van wachten en afscheiding van de fysieke wereld, waarin zielen vrede of straf ervaren op basis van hun daden in het leven.

Bayt al-Mal (بيت المال): Bayt al-Mal vertaalt naar het “Huis van de Rijkdom” en verwijst naar de schatkist of financiële instelling in islamitische staten. Het is verantwoordelijk voor het beheer van publieke middelen en de distributie ervan voor het welzijn van de gemeenschap.

Bid'ah (بدعة): Bid'ah duidt innovatie aan of het introduceren van nieuwe praktijken of overtuigingen in religie die niet aanwezig waren in de tijd van de profeet Mohammed (ﷺ ). In de islam wordt bid'ah ontmoedigd, omdat de leringen van het geloof als compleet en voldoende worden beschouwd.

Bismillah (بسم الله): Bismillah betekent “In de naam van Allah.” Het is een essentiële zin die moslims reciteren voordat ze aan een taak of actie beginnen, op zoek naar de zegeningen en leiding van Allah.

Bukhari (البخاري): Bukhari verwijst naar Imam Bukhari, de beroemde islamitische geleerde die een van de meest authentieke verzamelingen Hadith heeft samengesteld, bekend als Sahih al-Bukhari. Zijn werk staat hoog aangeschreven en wordt breed bestudeerd door moslims over de hele wereld.

Burda (بردة): Burda is een beroemd gedicht gecomponeerd door Imam al-Busiri, waarin hij de profeet Mohammed prees () en het uiten van diepe liefde en toewijding jegens hem.

Boerka (برقع): Boerka is een sluier of bedekking die door sommige moslimvrouwen, vooral in Afghanistan en bepaalde regio's, wordt gedragen om hun hele gezicht te verbergen, met uitzondering van een klein gaasscherm voor de ogen.

C

Kalief (خليفة): Kalief verwijst naar de politieke en religieuze opvolger van de profeet Mohammed () die als vertegenwoordiger van het geloof leiding geeft aan de moslimgemeenschap (Ummah) en de islamitische wet (sharia) in het bestuur implementeert.

D

Da'wah (دعوة): Da'wah betekent 'uitnodiging' of 'roeping' in de islam. Het is de daad van het uitnodigen van anderen om de Islam te omarmen en het delen van de leringen van het geloof met vriendelijkheid en wijsheid.

Dajjal (الدّجّال): Dajjal, ook bekend als de valse Messias of Antichrist, is een figuur in de islamitische eschatologie waarvan wordt aangenomen dat hij in de eindtijd opduikt en bedrog en chaos verspreidt vóór de terugkeer van de profeet Jezus (Isa - Alaihissalam).

Dar al-Harb (دار الحرب): Dar al-Harb, of het ‘verblijfplaats van de oorlog’, verwijst naar regio’s of landen met een niet-moslimmeerderheid waar moslims te maken kunnen krijgen met uitdagingen of beperkingen bij het praktiseren van hun geloof.

Dar al-Islam (دار الإسلام): Dar al-Islam, of de ‘woonplaats van de islam’, betekent regio’s of landen met een moslimmeerderheid waar de islamitische wet wordt toegepast, en moslims kunnen vrij hun geloof belijden.

Dar al-Kufr (دار الكفر): Dar al-Kufr, of de ‘woonplaats van het ongeloof’, verwijst naar regio’s of landen met een niet-moslimmeerderheid waar de islam niet het heersende geloof is.

Darood (درود): Darood is een Arabische term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het sturen van zegeningen en begroetingen naar de Profeet Mohammed (ﷺ ) in smeekbeden.

Dars (درس): Dars betekent een les of lezing in het islamitisch onderwijs, doorgaans gegeven door een geleerde of leraar.

Dars-e-Nizami (درس نظامي): Dars-e-Nizami is een traditioneel islamitisch curriculum dat verschillende onderwerpen omvat, zoals koranstudies, hadith, fiqh en Arabische grammatica, die op grote schaal worden onderwezen in islamitische seminaries.

Darul Uloom (دار العلوم): Darul Uloom betekent “Huis van Kennis” en verwijst naar islamitische seminaries of onderwijsinstellingen waar religieuze geleerden worden opgeleid en opgeleid.

Dawah (دعوة): Dawah betekent “uitnodiging” of “roeping” tot de Islam, vergelijkbaar met Da'wah, en omvat het verspreiden van de boodschap van de Islam en het uitnodigen van anderen om het geloof te omarmen.

Dag van Arafah (يوم عرفة): De dag van Arafah is de 9e dag van de islamitische maand Dhul-Hijjah en is een belangrijke dag tijdens de hadj-bedevaart. Pelgrims verzamelen zich op de berg Arafat om vergeving te vragen en smeekbeden te verrichten.

Deen (دين): Deen betekent ‘religie’ of ‘manier van leven’ in de islam en omvat het alomvattende systeem van geloof, aanbidding en morele leiding die door Allah aan de mensheid is geboden.

Dhikr (ذكر): Dhikr betekent “herinnering” aan Allah. Het omvat het reciteren van woorden van lof, verheerlijking en smeekbede om de Almachtige te gedenken en dichter tot hen te naderen.

Dhikrullah (ذكر الله): Dhikrullah betekent “herinnering aan Allah” en benadrukt de handeling van het aanroepen en gedenken van Allah door middel van gebeden en smeekbeden.

Dhul-Hijjah (ذو الحجة): Dhul-Hijjah is de twaalfde en laatste maand van de islamitische maankalender. Het heeft een grote betekenis als de maand van de bedevaart en omvat de viering van Eid al-Adha.

Dhul-Kifl (ذو الكفل): Dhul-Kifl is een profeet die in de Koran wordt genoemd. Er wordt aangenomen dat hij een rechtvaardige boodschapper is die zijn volk opriep om alleen Allah te aanbidden.

Dhul-Qadah (ذو القعدة): Dhul-Qadah is de elfde maand van de islamitische maankalender en is een van de heilige maanden in de islam.

Dhul-Qarnayn (ذو القرنين): Dhul-Qarnayn is een figuur die in de Koran wordt genoemd en die een rechtvaardige en vrome heerser was. Zijn identiteit is besproken onder geleerden, waarbij sommigen hem identificeerden als Alexander de Grote.

Dhulm (ظلم): Dhulm betekent ‘onderdrukking’ of ‘onrecht’. In de islam wordt onderdrukking veroordeeld en worden moslims aangemoedigd om zich te verzetten tegen elke vorm van onrechtvaardigheid en wreedheid.

Dhun-Nun (ذو النون): Dhun-Nun, ook bekend als profeet Yunus (Jona), is een profeet die in de Koran wordt genoemd en bekend staat om zijn verhaal waarin hij werd opgeslokt door een walvis en later werd gered door de genade van Allah.

Du'a (دعاء): Du'a betekent "smeekbede" of "gebed" in de islam. Het omvat persoonlijke communicatie met Allah, het zoeken naar Zijn leiding, genade en zegeningen.

Dua (دعا): Dua is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Du'a en verwijst naar smeekbeden en gebeden tot Allah.

Durood (درود): Durood is een Arabische term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het sturen van zegeningen en begroetingen naar de profeet Mohammed () in smeekbeden.

Durood Sharif (درود شريف): Durood Sharif is een bijzondere vorm van het sturen van zegeningen naar de profeet Mohammed () dat een speciale betekenis heeft in de islamitische traditie.

E

Eid (عيد): Eid betekent “festival” of “viering” in het Arabisch. In de islam zijn er twee belangrijke Eid-vieringen: Eid al-Fitr en Eid al-Adha.

Eid al-Adha (عيد الأضحى): Eid al-Adha, ook bekend als het “Offerfeest”, is een van de twee belangrijkste islamitische feestdagen, gevierd ter herdenking van de bereidheid van de profeet Ibrahim (Abraham) om zijn zoon Isma'il te offeren (Ismaël), als een daad van gehoorzaamheid aan Allah.

Eid al-Fitr (عيد الفطر): Eid al-Fitr, ook bekend als het “Festival van het verbreken van het vasten”, markeert het einde van de Ramadan, de vastenmaand. Het is een vreugdevolle viering waarbij moslims hun dankbaarheid aan Allah uiten en hun zegeningen met anderen delen.

Eid al-Ghadeer (عيد الغدير): Eid al-Ghadeer herdenkt de historische gebeurtenis van Ghadeer Khumm, waar de profeet Mohammed (ﷺ ) verklaarde Ali ibn Abi Talib (RA) publiekelijk tot zijn opvolger en de eerste imam van de moslimgemeenschap.

Eid al-Mubahila (عيد المباهلة): Eid al-Mubahila herdenkt de gebeurtenis van Mubahila, waar de Profeet Mohammed () verwikkeld in een spirituele strijd met de christenen van Najran om de waarheid van de islam te bewijzen.

Eid al-Qurban (عيد القربان): Eid al-Qurban, ook bekend als Eid al-Adha, is het “Offerfeest”, waar moslims dierenoffers brengen om de daad van gehoorzaamheid aan Allah van de Profeet Ibrahim (Abraham) te herdenken.

F

Fada'il (فضائل): Fada'il verwijst naar de deugden en verdiensten van verschillende daden, individuen of plaatsen in de islam, en benadrukt hun belang en beloningen in de ogen van Allah.

Fadl (فضل): Fadl betekent ‘uitmuntendheid’ of ‘deugd’. In de islamitische context verwijst het vaak naar de overvloedige zegeningen en gunsten van Allah voor Zijn scheppingen.

Fai (فاءي): Fai, of Fay, is de oorlogsbuit of de buit die moslims verwerven na een legitieme strijd. Het wordt verdeeld volgens islamitische principes ten behoeve van de gemeenschap.

Fajr (فجر): Fajr is het gebed vóór zonsopgang, dat het begin markeert van de dagelijkse verplichte gebeden in de islam. Het wordt vóór zonsopgang aangeboden.

Faqih (فقيه): Faqih is een islamitische jurist of geleerde die gespecialiseerd is in islamitische jurisprudentie (Fiqh) en kennis heeft van het toepassen van de islamitische wet op verschillende situaties.

Fard (فرض): Fard betekent ‘verplicht’ of ‘verplicht’. In de islamitische leer verwijst het naar handelingen en rituelen die verplicht zijn en door elke moslim moeten worden uitgevoerd.

Farz (فرض): Farz is een Urdu-term die door elkaar wordt gebruikt met Fard en verwijst naar acties die verplicht zijn in de islam.

Fasiq (فاسق): Fasiq verwijst naar een persoon die openlijk zonden begaat en de grenzen overschrijdt die door Allah zijn gesteld. In de islamitische wet duidt het op een grote zonde.

Fatwa (فتوى): Fatwa is een islamitisch juridisch advies of uitspraak uitgegeven door een gekwalificeerde islamitische geleerde of Mufti, waarin specifieke religieuze zaken worden behandeld.

Fatwah (فتواة): Fatwah is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Fatwa en verwijst naar religieuze uitspraken en meningen van islamitische geleerden.

Fida (فداء): Fida betekent ‘verlossing’ of ‘opoffering’. In de islamitische context wordt het vaak geassocieerd met zelfopoffering ter wille van Allah of om medemoslims te beschermen.

Fiqh (فقه): Fiqh is islamitische jurisprudentie, die het begrip en de interpretatie van de islamitische wet (sharia) omvat, gebaseerd op de koran en hadith.

Firaun (فرعون): Firaun, of farao, is de titel die werd gegeven aan de oude Egyptische heersers die zich verzetten tegen de profeet Musa (Mozes) en zijn oproep om Allah te aanbidden.

Fisq (فسق): Fisq betekent ‘overtreding’ of ‘afwijking van het goede pad’. In islamitische terminologie verwijst het naar zondig gedrag of ongehoorzaamheid aan Allah.

Fitnah (فتنة): Fitnah betekent “beproeving” of “verleiding” in de islam. Het kan verwijzen naar tijden van onrust, verwarring of geloofsbeproeving in verschillende situaties.

Fitra (فطرة): Fitra verwijst naar de aangeboren aard van de mens, die voorbestemd is om het bestaan van Allah en de inherente goedheid te erkennen.

Fitrah (فطرة): Fitrah is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Fitra en duidt de natuurlijke neiging van mensen aan om Allah te erkennen.

Fitrana (فطرانا): Fitrana is een liefdadigheidsinstelling die door moslims wordt gegeven tijdens de maand Ramadan om mensen in nood te helpen, vooral vóór het Eid al-Fitr-gebed.

Furqan (فرقان): Furqan verwijst naar het criterium of de standaard die onderscheid maakt tussen goed en kwaad, waarheid en onwaarheid, vaak geassocieerd met de Koran als een goddelijke openbaring.

G

Ghaflah (غفلة): Ghaflah betekent “achteloosheid” of “nalatigheid” ten opzichte van de herinnering aan Allah en spirituele zaken.

Ghayb (غيب): Ghayb betekent ‘ongezien’ of ‘verborgen’. In de islamitische context verwijst het naar zaken die de menselijke waarneming te boven gaan en die alleen bij Allah bekend zijn.

Ghazwah (غزوة): Ghazwah verwijst naar een militaire expeditie of inval onder leiding van de profeet Mohammed () tijdens zijn tijd. Deze expedities werden om verschillende redenen uitgevoerd, waaronder zelfverdediging en het verspreiden van de boodschap van de islam.

Ghulam (غلام): Ghulam betekent ‘jonge jongen’ of ‘dienaar’. In de context van de islamitische geschiedenis kan het ook verwijzen naar een jonge man die in verschillende hoedanigheden dient of assisteert.

Ghusl (غسل): Ghusl is het rituele wassen van het hele lichaam op een specifieke manier, uitgevoerd door moslims na bepaalde grote onzuiverheden of vóór deelname aan religieuze activiteiten zoals het vrijdaggebed of de hadj.

H

Hazrat (حضرة): Hazrat is een eretitel die wordt gebruikt om respect en eerbied te tonen wanneer wordt verwezen naar prominente religieuze figuren of profeten in de islam.

Hadith (حديث): Hadith verwijst naar de uitspraken, daden en goedkeuringen van de profeet Mohammed (). Het is een belangrijke bron van begeleiding voor moslims bij het begrijpen en beoefenen van hun geloof.

Hafidh (حافظ): Hafidh is een persoon die de hele Koran uit zijn hoofd heeft geleerd en daarmee de titel van Koran-memorisator heeft verdiend.

Hafiz (حافظ): Hafiz is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Hafidh en verwijst naar een persoon die de hele Koran uit zijn hoofd heeft geleerd.

Hafsa (RA) (حفصة رضي الله عنها): Hafsa (RA) was een van de vrouwen van de Profeet Mohammed () en de dochter van Umar ibn al-Khattab (RA), de tweede kalief van de islam.

Hafsah (RA) (حفصة رضي الله عنها): Hafsah (RA) was een van de vrouwen van de Profeet Mohammed () en de dochter van Umar ibn al-Khattab (RA), de tweede kalief van de islam.

Hajar Aswad (حجر أسود): Hajar Aswad, of de Zwarte Steen, is een heilige steen ingebed in de oostelijke hoek van de Kaaba in Mekka. Tijdens de hadj-bedevaart proberen pelgrims het aan te raken of te kussen als onderdeel van het Tawaf-ritueel.

Hadj (حج): De hadj is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht naar Mekka die elke fysiek en financieel capabele moslim minstens één keer in zijn leven moet uitvoeren. Het is een van de vijf zuilen van de islam.

Hakeem (حكيم): Hakeem betekent ‘wijs’ of ‘goed geïnformeerd’. In de islamitische context kan het verwijzen naar een wijs persoon of een arts.

Halal (حلال): Halal verwijst naar wat toegestaan en wettig is volgens de islamitische principes. Het is van toepassing op verschillende aspecten van het leven, waaronder eten, zakendoen en persoonlijk gedrag.

Halaqah (حلقة): Halaqah is een islamitische studiekring of bijeenkomst waar individuen samenkomen om verschillende religieuze onderwerpen te leren en te bespreken onder begeleiding van een deskundige leraar of geleerde.

Halq (حلق): Halq, ook wel bekend als ‘het hoofd scheren tijdens de hadj’, is een symbolische handeling die wordt uitgevoerd door mannelijke pelgrims als onderdeel van de hadj-bedevaart en vertegenwoordigt een staat van zuivering en nederigheid.

Halwa Puri (حلوا پوري): Halwa Puri is een traditioneel Pakistaans en Indiaas ontbijtgerecht bestaande uit griesmeelpudding (halwa) en gefrituurd brood (puri).

Hamd (حمد): Hamd betekent “lof” en “dankzegging” in het Arabisch. In de islamitische context verwijst het specifiek naar het prijzen van Allah.

Hammad (حماد): Hammad is een voornaam van Arabische oorsprong en betekent ‘iemand die Allah prijst’.

Hanafi (حنفي): Hanafi is een van de vier grote soennitische islamitische rechtsscholen (Fiqh), genoemd naar de oprichter, imam Abu Hanifa. Aanhangers van de Hanafi-school volgen haar interpretaties van de islamitische wet.

Haraam (حرام): Haraam verwijst naar wat volgens islamitische principes verboden of onwettig is. Moslims zijn verplicht zich te onthouden van verboden handelingen en activiteiten.

Haram (حرم): Haram verwijst naar een heilige of geheiligde plaats, zoals de Grote Moskee in Mekka (Al-Masjid al-Haram) en de Moskee van de Profeet in Medina (Al-Masjid an-Nabawi).

Hasan (حسن): Hasan is een Arabische naam die ‘goed’ of ‘knap’ betekent. Het is ook de naam van een van de kleinzonen van de profeet Mohammed ().

Hasan al-Basri (حسن البصري): Hasan al-Basri was een prominente vroege islamitische geleerde die bekend stond om zijn vroomheid, wijsheid en diepgaande kennis van de Koran en Hadith.

Hasana (حسنة): Hasana betekent ‘goedheid’ of ‘goede daad’. In de islam verwijst het naar elke deugdzame handeling die met oprechtheid wordt uitgevoerd om Allah tevreden te stellen.

Hasbiyallahu (حسبي الله): Hasbiyallahu betekent “Allah is voldoende voor mij.” Het is een uitdrukking van vertrouwen in de bescherming en steun van Allah in moeilijke tijden.

Haya (حياء): Haya betekent ‘bescheidenheid’ of ‘verlegenheid’. In de islam wordt haya beschouwd als een deugd, die fatsoen en nederigheid in gedrag en uiterlijk bevordert.

Hidayah (هداية): Hidayah betekent ‘leiding’. Het verwijst naar de goddelijke leiding en verlichting die Allah aan gelovigen schenkt.

Hifz (حفظ): Hifz is de handeling waarbij de Koran in zijn geheel uit het hoofd wordt geleerd. Degenen die deze prestatie bereiken, worden Hafidh (meervoud: Huffaz) genoemd.

Hijab (حجاب): Hijab verwijst naar de bescheiden dresscode die moslimvrouwen volgen, inclusief het bedekken van het haar en het lichaam, als een uiting van privacy en bescheidenheid.

Hijrah (هجرة): Hijrah, ook bekend als de “Migratie”, verwijst naar de Profeet Mohammed () migratie van Mekka naar Medina in 622 CE. Het markeert het begin van de islamitische maankalender.

Hijri (هجري): Hijri verwijst naar de islamitische maankalender, die begon met de Hijrah van de profeet Mohammed () van Mekka naar Medina.

Hisnul Muslim (حصن المسلم): Hisnul Muslim, ook bekend als ‘Fort van de moslim’, is een compilatie van essentiële gebeden en smeekbeden uit de Koran en Hadith, die door moslims worden gebruikt voor dagelijkse herdenking en bescherming.

Hoor (حور): Hoor verwijst naar de hemelse wezens beschreven in het islamitische paradijs (Jannah) die bekend staan om hun schoonheid en zuiverheid.

Hoor al-Ayn (حور العين): Hoor al-Ayn verwijst naar de ‘Maagden van het Paradijs’, die in de islamitische traditie worden beschreven als de prachtige metgezellen die in Jannah aan de rechtvaardigen worden toegekend.

Hud (Alaihissalam) (هود): Hud (Alaihissalam) was een profeet die door Allah naar de mensen van 'Ad was gestuurd, zoals vermeld in de Koran.

Hujjat al-Wada (حجة الوداع): Hujjat al-Wida, of de ‘Afscheidspreek’, was de laatste preek van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).) tijdens zijn laatste hadj-bedevaart.

Husayn (RA) (حسين رضي الله عنه): Husayn (RA) was de kleinzoon van de profeet Mohammed (RA)) en de zoon van Ali ibn Abi Talib (RA) en Fatimah (RA). Hij wordt zeer vereerd door sjiitische moslims.

Husn al-Khuluq (حسن الخلق): Husn al-Khuluq betekent ‘goed karakter’ of ‘uitstekende manieren’. De Islam benadrukt het belang van het cultiveren van een goed karakter en het behandelen van anderen met vriendelijkheid en respect.

Husn-e-Akhlaq (حسن أخلاق): Husn-e-Akhlaq verwijst naar ‘goede zeden’ of ‘voorbeeldig gedrag’. Het moedigt moslims aan om nobele kwaliteiten te belichamen in hun interacties met anderen.

Husn-e-Khuluq (حسن الخلق): Husn-e-Khuluq is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Husn al-Khuluq en verwijst naar ‘goed karakter’ of ‘uitstekende manieren’.

Husniyyah (حسنية): Husniyyah is een Arabische naam afgeleid van Husn, wat ‘goedheid’ of ‘schoonheid’ betekent.

Huzoor (حضور): Huzoor betekent ‘aanwezigheid’ of ‘aanwezigheid van geest’. In de islamitische context wordt het vaak gebruikt als een term van respect bij het aanspreken van een persoon met autoriteit of betekenis.

I

I'tikaf (اعتكاف): I'tikaf is een spirituele retraite die door moslims wordt waargenomen, vooral tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan, waarbij afzondering in de moskee plaatsvindt voor aanbidding en toewijding.

Ibadah (عبادة): Ibadah betekent ‘aanbidding’ of ‘daden van aanbidding’. Het omvat alle handelingen en rituelen die door moslims worden uitgevoerd om nabijheid tot Allah te zoeken.

Iblees (إبليس): Iblees, ook bekend als Satan of de Duivel, is de belangrijkste bron van kwaad in het islamitische geloof. Hij was ongehoorzaam aan Allah en werd veroordeeld omdat hij weigerde te knielen voor Adam (Alaihissalam).

Iblis (إبليس): Iblis is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Iblees, verwijzend naar Satan of de Duivel.

Ibrahim (Abraham) - Alaihissalam (إبراهيم): Ibrahim (Alaihissalam) is een profeet en patriarch die wordt vereerd in de islam, het jodendom en het christendom. Hij wordt beschouwd als de vader van het monotheïsme en een rolmodel van het geloof.

Iddah (عدة): Iddah is de wachttijd die een gescheiden vrouw of weduwe moet respecteren voordat ze hertrouwt. Het dient verschillende juridische en sociale doeleinden in de islamitische wet.

Iftaar (إفطار): Iftaar is de avondmaaltijd waarmee moslims hun vasten verbreken tijdens de Ramadan na zonsondergang.

Ihsan (إحسان): Ihsan betekent “uitmuntendheid” of “perfectie” in aanbidding. Het is het hoogste geloofsniveau, waarbij een moslim Allah aanbidt alsof hij Hem ziet, wetende dat zelfs als hij Hem niet kan zien, Hij hem wel ziet.

Ijma (إجماع): Ijma, of Consensus, is een belangrijke bron van islamitisch recht, waar geleerden overeenstemming bereiken over een specifieke juridische kwestie, gebaseerd op de collectieve wijsheid van de moslimgemeenschap.

Ijtihad (اجتهاد): Ijtihad is het proces van onafhankelijke juridische redenering en interpretatie van de islamitische wet door gekwalificeerde geleerden om hedendaagse kwesties aan te pakken die niet expliciet in de koran of hadith worden behandeld.

Ikhlas (إخلاص): Ikhlas betekent “oprechtheid” of “zuiverheid van intentie” in aanbidding. Het houdt in dat alle handelingen uitsluitend gericht zijn op het zoeken naar het genoegen van Allah en niet op het zoeken naar lof of erkenning van anderen.

Imaam (إمام): Imaam betekent ‘leider’ of ‘gids’. In de islamitische context verwijst het naar de persoon die de gezamenlijke gebeden leidt of een religieuze leider die de gemeenschap leidt.

Imam (إمام): Imam is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Imaam en verwijst naar een religieuze leider, een geleerde of iemand die gebeden leidt in een moskee.

Imamaat (إمامة): Imamaat verwijst naar het leiderschap of de spirituele autoriteit van een imam, vooral in de context van de sjiitische islam, waar imams worden beschouwd als rechtmatige opvolgers van de profeet Mohammed ().

Iman (إيمان): Iman betekent “geloof” of “geloof” in het islamitische geloof. Het houdt in dat je een vast geloof hebt in Allah, Zijn engelen, Zijn profeten, de heilige geschriften, de Dag des Oordeels en de goddelijke bestemming.

Injeel (إنجيل): Injeel, of het Evangelie, is volgens het islamitische geloof een van de heilige boeken die aan de profeet Isa (Jezus) – Alaihissalam zijn geopenbaard.

Insha'Allah (إن شاء الله): Insha'Allah betekent "als Allah het wil" of "als God het wil." Het is een uitdrukking die door moslims wordt gebruikt als ze verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen, waarmee ze de controle van Allah over alle zaken erkennen.

Iqama (إقامة): Iqama is de oproep om gebeden in te stellen en het daadwerkelijke begin van gezamenlijke gebeden in de islam.

Iqra (اقرأ): Iqra betekent ‘lezen’ of ‘reciteren’. Het is het eerste woord dat aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geopenbaard.) in de Koran, waarbij het belang van kennis en leren wordt benadrukt.

Irtidad (ارتداد): Irtidad, of afvalligheid, verwijst naar de daad van het afzweren van de islam of het vrijwillig verlaten van het geloof. Het wordt in de islamitische leer als een ernstige zonde beschouwd.

Isha (عشاء): Isha is het nachtgebed, een van de vijf dagelijkse verplichte gebeden in de islam, uitgevoerd na zonsondergang.

Ishq (عشق): Ishq betekent ‘intense liefde’ of ‘passie’. In een spirituele context verwijst het naar de diepe liefde en toewijding die een persoon voor Allah heeft.

Islam (إسلام): Islam betekent “onderwerping” of “overgave” aan de wil van Allah. Het is een monotheïstische religie die door moslims wordt gevolgd, gebaseerd op de leringen van de profeet Mohammed (saw).) zoals geopenbaard in de Koran.

Isma'il (Ismaël) - Alaihissalam (إسماعيل): Isma'il is een profeet die in de Koran wordt genoemd en wordt erkend als de voorouder van veel Arabische stammen.

Ismah (عصمة): Ismah verwijst naar de onfeilbaarheid en bescherming tegen zonde die Allah heeft verleend aan bepaalde profeten en heilige figuren in de islam.

Isra en Mi'raj (الإسراء والمعراج): Isra en Mi'raj verwijzen naar de wonderbaarlijke nachtelijke reis van de profeet Mohammed () van Mekka naar Jeruzalem (Isra) en zijn hemelvaart (Mi'raj).

Istighfar (استغفار): Istighfar betekent “vergeving zoeken” bij Allah voor iemands zonden. Het is een essentiële praktijk in de islam om berouw te tonen en vergeving te vragen aan de genade van Allah.

Istikhara (استخارة): Istikhara is een gebed dat door moslims wordt uitgevoerd om de leiding van Allah te zoeken en om hulp te zoeken bij het nemen van belangrijke beslissingen of keuzes in het leven.

Istinja (استنجاء): Istinja is het reinigen van zichzelf na gebruik van het toilet, waarbij fysieke reinheid wordt gewaarborgd als onderdeel van islamitische hygiënepraktijken.

Itikaf (اعتكاف): Itikaf is een spirituele retraite die door moslims wordt waargenomen, vooral tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan, waarbij afzondering in de moskee plaatsvindt voor aanbidding en toewijding.

Itqan (اتقان): Itqan betekent “uitmuntendheid” of “perfectie” in het uitvoeren van daden van aanbidding. Het weerspiegelt het belang van oprechtheid en toewijding in religieuze praktijken.

Ittihad (اتحاد): Ittihad betekent ‘vereniging’ of ‘eenheid’. In een islamitische context kan het verwijzen naar de eenheid van de moslimgemeenschap of de eenheid van Allah.

J

Ja'fari (جعفري): Ja'fari verwijst naar de Ja'fari-jurisprudentieschool (Fiqh), gevolgd door sjiitische moslims, genoemd naar imam Ja'far al-Sadiq.

Jabal al-Noor (جبل النور): Jabal al-Noor, of de ‘Berg van Licht’, is de berg vlakbij Mekka waar de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)) ontving zijn eerste openbaring van Allah via de engel Jibril (Gabriël).

Jahannam (جهنم): Jahannam is het islamitische concept van de hel, waar de zondige zielen gestraft zullen worden voor hun overtredingen op de Dag des Oordeels.

Jami'ah (جامعة): Jami'ah betekent ‘universiteit’ of ‘onderwijsinstelling’. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar islamitische universiteiten of instellingen voor hoger onderwijs.

Jamia (جامعة): Jamia is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Jami'ah en verwijst naar een universiteit of onderwijsinstituut.

Janazah (جنازة): Janazah is het begrafenisgebed dat door moslims wordt uitgevoerd voor de overledene vóór hun begrafenis.

Jannah (جنة): Jannah betekent ‘paradijs’ of ‘hemel’. Het is de ultieme beloning voor de rechtvaardigen in het hiernamaals, beschreven als een plaats van eeuwige gelukzaligheid en plezier.

Jannatul Baqi (جنة البقيع): Jannatul Baqi is een begraafplaats in Medina waar veel prominente metgezellen van de profeet Mohammed () en zijn familieleden worden begraven.

Jibril (Gabriel) - Alaihissalam (جبريل): Jibril is de aartsengel Gabriël, die verantwoordelijk is voor het overbrengen van berichten van Allah aan de profeten.

Jihad (جهاد): Jihad betekent ‘streven’ of ‘worstelen’ op het pad van Allah. Het kan verwijzen naar zowel de innerlijke strijd tegen iemands verlangens als de externe strijd om gerechtigheid hoog te houden en de islam te verdedigen.

Jinn (جن): Jinn zijn bovennatuurlijke wezens die door Allah zijn geschapen uit rookloos vuur, die een vrije wil bezitten en het vermogen hebben om te kiezen tussen goed en kwaad.

Jum'ah (جمعة): Jum'ah is het gezamenlijke vrijdaggebed en het belangrijkste wekelijkse gebed voor moslims.

Kaaba / Ka'bah (الكعبة): Kaaba, ook bekend als het ‘Huis van Allah’, is het heilige zwarte kubusvormige bouwwerk in het midden van de Masjid al-Haram in Mekka, waar moslims naar toe kijken tijdens hun gebeden.

K

Kaffarah (كفارة): Kaffarah verwijst naar de verzoening of boetedoening voor bepaalde schendingen van islamitische wetten en regels.

Kafir (كافر): Kafir betekent “ongelovige” of “ongelovige” in de islam, verwijzend naar iemand die de waarheid van de islam verwerpt of ontkent nadat hij er kennis van heeft genomen.

Kalimah (كلمة): Kalimah betekent “woord” of “verklaring” in het Arabisch. In de islam verwijst het naar de geloofsverklaring (Shahada) die getuigt van de eenheid van Allah en het profeetschap van Mohammed ().

Karamah (كرامة): Karamah betekent ‘wonder’ of ‘bovennatuurlijke gebeurtenis’. In de islamitische context verwijst het naar wonderen die worden verricht door heiligen of vrome individuen met toestemming van Allah.

Khadijah (RA) (خديجة رضي الله عنها): Khadijah (RA) was de eerste vrouw van de Profeet Mohammed (RA)) en een belangrijke figuur in de islamitische geschiedenis vanwege haar niet aflatende steun en liefde voor de Profeet.

Khalifa (خليفة): Khalifa betekent ‘opvolger’ of ‘plaatsvervanger’. In de islamitische context verwijst het naar de opvolgers van de profeet Mohammed () als leiders van de moslimgemeenschap.

Khalifah (خليفة): Khalifah is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Khalifa, verwijzend naar een opvolger of vertegenwoordiger.

Khalilullah (خليل الله): Khalilullah betekent “vriend van Allah.” In de islamitische traditie wordt de titel toegeschreven aan de profeet Ibrahim (Abraham) -Alaihissalam.

Khalq (خلق): Khalq betekent ‘schepping’ of ‘geschapen wezens’. Het verwijst naar alles wat Allah tot bestaan heeft gebracht.

Khannas (خناس): Khannas is een term uit de Koran die wordt gebruikt om Satan te beschrijven als degene die kwade gedachten en suggesties in de harten van mensen fluistert.

Khatam al-Nabiyyin (خاتم النبيين): Khatam al-Nabiyyin betekent ‘het zegel van de profeten’, een titel die aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gegeven.) als de laatste en laatste profeet in de islam.

Khawarij (خوارج): Khawarij was een sekte die ontstond in de vroege islamitische periode en bekend stond om hun extreme opvattingen en rebelse karakter.

Khilafat (خلافة): Khilafat betekent ‘kalifaat’ of het systeem van leiderschap in de islam, verwijzend naar de opvolging van leiders na de dood van de profeet Mohammed () als hoofden van de moslimgemeenschap.

Khimar (خمار): Khimar is een hoofddoek die door moslimvrouwen wordt gedragen om hun haar en nek te bedekken terwijl het gezicht zichtbaar blijft.

Khutbah (خطبة): Khutbah verwijst naar de preek of toespraak die door de imam wordt gehouden vóór het gezamenlijke vrijdaggebed (Jum'ah) en bij andere speciale gelegenheden.

Kibr (كبر): Kibr betekent ‘arrogantie’ of ‘trots’. In de islam wordt het beschouwd als een negatieve eigenschap die tot de ondergang van een persoon leidt.

Kinz (كنز): Kinz betekent “schat” in het Arabisch. Het kan ook verwijzen naar de verborgen en waardevolle kennis die in de Koran staat.

Kiswa (كسوة): Kiswa is het zwarte doek dat de Kaaba in Mekka bedekt. Het wordt jaarlijks vervangen tijdens de hadj-bedevaart.

Kufr (كفر): Kufr betekent “ongeloof” of “ondankbaarheid” jegens Allah. Het is het tegenovergestelde van Iman (geloof) in de islamitische theologie.

Kun Fayakun (كن فيكون): Kun Fayakun betekent “Wees, en het is.” Het benadrukt het vermogen van Allah om alles te scheppen louter op Zijn bevel.

L

Lailat al-Qadr (ليلة القدر): Lailat al-Qadr, ook bekend als de Nacht van het Besluit, is een gezegende nacht tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan, waarvan wordt aangenomen dat deze beter is dan duizend maanden in termen van zegeningen.

Lailatul Qadr (ليلة القدر): Lailatul Qadr is een andere term voor Lailat al-Qadr, die beide de Nacht van het Besluit betekenen.

Laylat al-Bara'ah (ليلة البراءة): Laylat al-Bara'ah, ook bekend als de Nacht van Vergeving of Mid-Sha'ban, is een nacht waarin vergeving en zegeningen worden gezocht.

Laylat al-Mabit (ليلة المبيت): Laylat al-Mabit verwijst naar de nacht waarin de Profeet Mohammed (saw)) migreerde van Mekka naar Medina, op zoek naar toevlucht tegen zijn vijanden.

Laylat al-Miraj (ليلة المعراج): Laylat al-Miraj, of de Nachtreis, herdenkt de Profeet Mohammed () wonderbaarlijke reis van Mekka naar Jeruzalem en zijn hemelvaart.

Madhhab (مذهب): Madhhab betekent ‘denkschool’ of ‘jurisprudentiële school’. Het verwijst naar de verschillende juridische tradities en interpretaties die moslims in de islamitische wet volgen.

M

Medina (المدينة): Medina, of Medina, is de tweede heiligste stad in de islam, waar de profeet Mohammed () migreerden en stichtten de eerste moslimgemeenschap.

Madrasah (مدرسة): Madrasah betekent ‘school’ of ‘onderwijsinstelling’. Het is een plek waar moslims islamitische wetenschappen en de koran bestuderen.

Maghrib (مغرب): Maghrib verwijst naar het avondgebed dat vlak na zonsondergang wordt uitgevoerd.

Mahdi (المهدي): Mahdi verwijst naar de geleide en rechtvaardige leider die naar verwachting in de islamitische eschatologie zal verschijnen om gerechtigheid te vestigen vóór de Dag des Oordeels.

Mahr (مهر): Mahr is het verplichte bruidsgeschenk of bruidsschat dat door de bruidegom aan de bruid wordt gegeven in een islamitisch huwelijkscontract.

Majlis (مجلس): Majlis betekent ‘bijeenkomst’ of ‘raad’. In de islamitische context is het een term die wordt gebruikt voor bijeenkomsten waar religieuze of culturele discussies plaatsvinden.

Mekka (مكة): Mekka, of Mekka, is de heiligste stad in de islam, de geboorteplaats van de profeet Mohammed (), en de plaats van de Kaaba.

Makrooh (مكروه): Makrooh verwijst naar acties die in de islam worden ontmoedigd of niet leuk vinden, maar die niet verboden zijn.

Makruh (مكروه): Makruh is een Arabische term die door elkaar wordt gebruikt met Makrooh, beide verwijzend naar ontmoedigde acties.

Maktab (مكتب): Maktab betekent “school” of “basisonderwijscentrum” in het Arabisch.

Malak (ملاك): Malak betekent “engel” in het Arabisch. Engelen zijn hemelse wezens die door Allah zijn geschapen om verschillende taken uit te voeren.

Maqam (مقام): Maqam betekent ‘station’ of ‘spirituele rang’. In de soefitraditie verwijst het naar het spirituele niveau dat een persoon bereikt op zijn reis naar Allah.

Marifat (معرفة): Marifat betekent “kennis” of “spirituele kennis” in de soefi-terminologie.

Masha'Allah (ما شاء الله): Masha'Allah betekent "zoals Allah wil" of "wat Allah heeft gewild." Het wordt gebruikt om waardering of lof uit te drukken terwijl de goddelijke wil van Allah wordt erkend.

Masjid (مسجد): Masjid betekent “moskee” in het Arabisch. Het is een plaats van aanbidding en gemeenschapsbijeenkomst voor moslims.

Masjid al-Aqsa (المسجد الأقصى): Masjid al-Aqsa is de derde heiligste plaats in de islam, gelegen in Jeruzalem. Het is belangrijk voor moslims vanwege het historische en religieuze belang ervan.

Masjid al-Haram (المسجد الحرام): Masjid al-Haram is de heiligste moskee in de islam, rond de Kaaba in Mekka.

Masjid al-Nabawi (المسجد النبوي): Masjid al-Nabawi is de moskee gebouwd door de profeet Mohammed () in Medina, waar hij begraven ligt.

Masnoon (مسنون): Masnoon betekent “Soennah” of “aanbevolen.” Het verwijst naar acties of praktijken die gebaseerd zijn op de leringen en tradities van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).).

Mawla (مولى): Mawla betekent ‘bewaker’ of ‘meester’. Het kan ook verwijzen naar iemands religieuze gids of beschermer.

Mawlid (المولد): Mawlid verwijst naar de viering van de geboorte van de profeet Mohammed ().

Mekka (مكة): Mekka, of Mekka, is de heiligste stad in de islam, de geboorteplaats van de profeet Mohammed (), en de plaats van de Kaaba.

Medina (المدينة): Medina is de tweede heiligste stad in de islam, waar de profeet Mohammed () migreerden en stichtten de eerste moslimgemeenschap.

Meelad (ميلاد): Meelad is een andere term voor Mawlid, die beide de viering van de geboorte van de profeet Mohammed betekenen ().

Mihrab (محراب): Mihrab is de nis of nis in een moskee die de richting van de Kaaba aangeeft, waarnaar moslims kijken tijdens het gebed.

Mina (منى): Mina is een plaats in de buurt van Mekka waar pelgrims verblijven tijdens de hadj-bedevaart.

Minaret (مئذنة): Minaret is een hoge toren die aan een moskee is bevestigd en van waaruit traditioneel de oproep tot gebed (Adhan) wordt gegeven.

Minbar (منبر): Minbar is de preekstoel in een moskee van waaruit de imam de vrijdagpreek (Khutbah) houdt.

Miraaj (المعراج): Miraaj, of de nachtelijke reis, herdenkt de () wonderbaarlijke reis van Mekka naar Jeruzalem en zijn hemelvaart.

Miraj (المعراج): Miraj is een andere term voor Miraaj, beide verwijzend naar de nachtelijke reis van de profeet Mohammed ().

Misbah (مصباح): Misbah betekent ‘lamp’ of ‘licht’. In de islamitische traditie symboliseert het begeleiding en kennis.

Miswak (مسواك): Miswak is een tandenreinigend takje dat door moslims wordt gebruikt voor mondhygiëne, ten zeerste aanbevolen in de islamitische leer.

Moazzin (مؤذن): Moazzin is de persoon die de Adhan (oproep tot gebed) oproept vanaf de minaret van de moskee.

Mu'minah (مؤمنة): Mu'minah betekent “gelovige” of “trouw” in het Arabisch, specifiek verwijzend naar een vrouwelijke gelovige.

Mubah (مباح): Mubah betekent “toegestaan” of “toegestaan” in de islamitische wet, en duidt op handelingen die noch geboden noch verboden zijn.

Mubarak (مبارك): Mubarak betekent ‘gezegend’ of ‘veelbelovend’. Het wordt vaak gebruikt om goede wensen en zegeningen over te brengen bij speciale gelegenheden of evenementen.

Muazzin (مؤذن): Muazzin is de persoon die de Adhan (oproep tot gebed) oproept vanaf de minaret van de moskee om de gemeente te informeren over het komende gebed.

Mujahid (مجاهد): Mujahid is een moslim die zich bezighoudt met Jihad, wat betekent dat hij streeft of worstelt op het pad van Allah. Het kan verwijzen naar zowel fysieke als spirituele strijd.

Mujahidah (مجاهدة): Mujahidah is de vrouwelijke vorm van Mujahid, verwijzend naar een moslimvrouw die zich bezighoudt met Jihad of streeft op het pad van Allah.

Mukhlis (مخلص): Mukhlis betekent ‘oprecht’ of ‘toegewijd’ in het Arabisch en beschrijft iemand die Allah aanbidt met zuivere bedoelingen en oprechtheid.

Mumin (مؤمن): Mumin betekent “gelovige” of “trouw” in het Arabisch, verwijzend naar een persoon die de islam heeft aanvaard en in de leringen ervan gelooft.

Mumtaz (ممتاز): Mumtaz betekent “uitstekend” of “uitstekend” in het Arabisch. Het wordt gebruikt om iemand uitzonderlijk of onderscheidend te beschrijven.

Munafiq (منافق): Munafiq is een hypocriet, iemand die uiterlijk beweert een gelovige te zijn, maar zijn ongeloof verbergt of doet alsof hij deugdzaam is terwijl hij kwade bedoelingen koestert.

Munawwar (منور): Munawwar betekent “verlicht” of “verlicht” in het Arabisch en symboliseert iemand die kennis en spirituele verlichting bezit.

Munkar en Nakeer (منكر و نكير): Munkar en Nakeer zijn twee engelen die de overledenen in hun graven ondervragen over hun geloof en daden.

Muqaddam (مقدم): Muqaddam betekent ‘leider’ of ‘chef’ in het Arabisch, verwijzend naar iemand die een prominente positie bekleedt of een gemeenschap of groep leidt.

Muqarraboon (مقربون): Muqarraboon zijn de “nabije mensen” of de naaste dienaren van Allah, verwijzend naar engelen en rechtvaardige wezens met een speciale status in Zijn ogen.

Murabbi (مربي): Murabbi betekent ‘opvoeder’ of ‘mentor’ in het Arabisch, iemand die anderen voedt en begeleidt in hun spirituele en morele ontwikkeling.

Mus'haf (مصحف): Mus'haf verwijst naar de fysieke kopie van de Koran, het heilige boek van de islam.

Musa (Mozes) – Vrede zij met hem (Alaihissalam) (موسى): Musa is de Arabische naam voor de profeet Mozes in de islam.

Musaafir (مسافر): Musaafir betekent ‘reiziger’ in het Arabisch, specifiek verwijzend naar iemand die op reis is.

Musabbab (مصبّب): Musabbab betekent “motregen” in het Arabisch.

Musaddiq (مصدّق): Musaddiq betekent “bevestigen” of “valideren” in het Arabisch.

Musalla (مصلى): Musalla betekent “gebedsruimte” of “plaats van aanbidding” in het Arabisch.

Mushaf (مصحف): Mushaf is een andere term voor Mus'haf, verwijzend naar de fysieke kopie van de Koran.

Mushrik (مشرك): Mushrik betekent “polytheïst” of “iemand die partners aan Allah toekent” in het Arabisch.

Moslim (مسلم): Moslim betekent “iemand die zich onderwerpt aan Allah” in het Arabisch, verwijzend naar een volgeling van het islamitische geloof.

Muslimah (مسلمة): Muslimah is de vrouwelijke vorm van moslim, verwijzend naar een vrouwelijke volgeling van het islamitische geloof.

Mustahabb (مستحب): Mustahabb betekent “aanbevolen” of “wenselijk” in het Arabisch, wat duidt op acties die prijzenswaardig maar niet verplicht zijn in de islam.

Mustajab (مستجاب): Mustajab betekent “beantwoord” of “aanvaard” in het Arabisch, specifiek verwijzend naar gebeden die Allah verhoort.

Muttaqin (متقين): Muttaqin betekent “de vrome” of “de godvrezende” in het Arabisch, en beschrijft degenen die zich bewust zijn van de geboden van Allah en zonden vermijden.

Muttaqun (متّقون): Muttaqun is een andere term voor Muttaqin, die beide ‘de vrome’ of ‘de godvrezende’ betekenen.

Muzakki (مزكي): Muzakki betekent “degene die zuivert” in het Arabisch, verwijzend naar iemand die Zakat, de verplichte liefdadigheid, geeft om zijn rijkdom te zuiveren en de behoeftigen te helpen.

N

Nabi (نبي): Nabi betekent ‘profeet’ in het Arabisch, verwijzend naar boodschappers die door Allah zijn uitgekozen om Zijn boodschappen aan de mensheid over te brengen.

Nafl (نفل): Nafl verwijst naar vrijwillige of overbodige daden van aanbidding in de islam, uitgevoerd buiten de verplichte daden.

Nafs (نفس): Nafs betekent ‘zelf’ of ‘ziel’ in het Arabisch, en wordt vaak geassocieerd met het menselijke ego en innerlijke verlangens.

Nakir en Munkar (نكير و منكر): Nakir en Munkar zijn twee engelen die de overledene in hun graf ondervragen over hun geloof en daden.

Naqshbandi (نقشبندي): Naqshbandi is een soefi-orde in de islam, genoemd naar de spiritueel leraar Baha-ud-Din Naqshband Bukhari.

Nasheed (نشيد): Nasheed is islamitische vocale muziek of gezangen waarin vaak Allah en Zijn boodschapper worden geprezen, zonder het gebruik van muziekinstrumenten.

Nasiha (نصيحة): Nasiha betekent “advies” of “raad” in het Arabisch, verwijzend naar oprechte en goedbedoelde begeleiding.

Nasrallah (نصر الله): Nasrallah betekent “hulp van Allah” in het Arabisch, vaak gebruikt als naam.

Nifaaq (نفاق): Nifaaq betekent “hypocrisie” in het Arabisch, verwijzend naar de daad van het doen alsof je een gelovige bent, terwijl je ongeloof of kwade bedoelingen verbergt.

Nikaah (نكاح): Nikaah betekent “huwelijk” of “bruiloft” in het Arabisch.

Nikah (نكاح): Nikah is een andere term voor Nikaah, die beide ‘huwelijk’ of ‘bruiloft’ betekenen.

Niqab (نقاب): Niqab is een gezichtsbedekking die door sommige moslimvrouwen wordt gedragen, waarbij alleen de ogen zichtbaar blijven.

Nisab (نصاب): Nisab is het minimale bedrag aan rijkdom of inkomen dat een moslim nodig heeft om in aanmerking te komen voor het betalen van Zakat.

Nisful Sha'ban (نصف شعبان): Nisful Sha'ban is de 15e dag van de islamitische maand Sha'ban, die door sommige moslims als een gezegende nacht wordt beschouwd.

Niyah (نية): Niyah betekent “intentie” in het Arabisch. Het verwijst naar de oprechte en bewuste intentie achter een handeling, die essentieel is in de islamitische eredienst.

Nuh (Noah) – Alaihissalam (نوح): Nuh is de Arabische naam voor de profeet Noach in de islam.

Nur (نور): Nur betekent ‘licht’ in het Arabisch, vaak gebruikt om spirituele verlichting of goddelijke leiding te symboliseren.

Q

Qadr (قدر): Qadr betekent “bestemming” of “goddelijk besluit” in het Arabisch, verwijzend naar Allah's voorbestemde plan voor alles wat er gebeurt.

Qadr (goddelijk besluit) (قدر): Qadr verwijst in deze context naar het voorbestemde plan van Allah voor alles wat er gebeurt.

Qalam (قلم): Qalam betekent “pen” in het Arabisch en symboliseert kennis en het geschreven woord.

Qari (قارئ): Qari betekent “reciteerder” in het Arabisch, specifiek verwijzend naar iemand die de Koran reciteert met de juiste Tajweed (uitspraakregels).

Qarin (قرين): Qarin verwijst naar een “metgezel” of “spirituele metgezel” waarvan wordt aangenomen dat elke persoon deze heeft, goed of slecht, zoals vermeld in de islamitische traditie.

Qibla: Qibla is de richting waar moslims naar kijken tijdens hun gebeden. Het wijst naar de Kaaba in Mekka, de heiligste plaats in de islam.

Qira'ah: Qira'ah verwijst naar het reciteren van de Koran, vaak gedaan met de juiste Tajweed (uitspraakregels) tijdens gebeden of recitatie van de Koran.

Qiyamah: Qiyamah, ook bekend als de Dag des Oordeels, is de laatste en ultieme dag waarop alle mensen zullen herrijzen en verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun daden in deze wereld.

Qudsi Hadith: Qudsi Hadith zijn uitspraken van de profeet Mohammed () waarin hij de woorden van Allah overbrengt, maar niet als onderdeel van de koranopenbaring.

Qurbani: Qurbani, ook bekend als Udhiyah, is de handeling waarbij een dier wordt geofferd tijdens het islamitische feest van Eid al-Adha, ter herdenking van de bereidheid van de profeet Ibrahim (Abraham) om zijn zoon Isma'il (Ismaël) te offeren ter wille van Allah.

Qutb: Qutb verwijst naar een spirituele leider of een centrale figuur in de soefi-orde, die vaak wordt beschouwd als iemand die de hoogste rang van spirituele leiding heeft.

R

Rabia: Rabia is een naam die gewoonlijk aan vrouwen wordt gegeven en betekent ‘vierde’ in het Arabisch.

Radhiyallahu Anha (RA): “Radhiyallahu Anha” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van een vrouwelijke metgezel van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).). Het betekent ‘Moge Allah tevreden met haar zijn’.

Radhiyallahu Anhu (RA): “Radhiyallahu Anhu” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van een mannelijke metgezel van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).). Het betekent ‘Moge Allah tevreden met hem zijn’.

Radhiyallahu Anhum (RA): “Radhiyallahu Anhum” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de namen van meerdere metgezellen van de Profeet Mohammed (vzmh).). Het betekent ‘Moge Allah tevreden met hen zijn’.

Rafa Yadain: Rafa Yadain verwijst naar de handeling van het opsteken van de handen tijdens bepaalde delen van het gebed, zoals tijdens Takbir of bij het starten van het gebed.

Rahimahullah (RA): “Rahimahullah” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van een overleden persoon, man of vrouw, en betekent “Moge Allah genade met hem/haar hebben.”

Rajab: Rajab is een van de heilige maanden op de islamitische kalender, waarin bepaalde daden van aanbidding worden aangemoedigd.

Rak'ah: Rak'ah verwijst naar een gebedseenheid in de islam, bestaande uit specifieke bewegingen en recitaties.

Raka'ah: Raka'ah is een andere term voor Rak'ah, die beide verwijzen naar een gebedseenheid in de islam.

Ramadan: Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender en wordt gezien als een maand van vasten, gebed, reflectie en verhoogde toewijding.

Ramlah (Umm Habibah) – RA: Ramlah, ook bekend als Umm Habibah, was een vrouwelijke metgezel van de Profeet Mohammed ().

Ramzan: Ramzan is een andere term voor Ramadan, beide verwijzend naar de negende maand van de islamitische kalender.

Rasul Allah: Rasul Allah betekent “Boodschapper van Allah” in het Arabisch, een titel die vaak wordt gebruikt voor de Profeet Mohammed ().

Razi Allah Anhu (RA): “Razi Allah Anhu” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van een mannelijke metgezel van de Profeet Mohammed (saw).). Het betekent ‘Moge Allah tevreden met hem zijn’.

Riba: Riba verwijst naar rente of woeker, wat verboden is in de islam.

Ridwan Allah Anhu (RA): “Ridwan Allah Anhu” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van een mannelijke metgezel van de Profeet Mohammed (saw).). Het betekent ‘Moge Allah tevreden met hem zijn’.

Ridwan Allahi 'anhu (RA): "Ridwan Allahi 'anhu" is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van een mannelijke metgezel van de Profeet Mohammed (saw).). Het betekent ‘Moge Allah tevreden met hem zijn’.

Rihla: Rihla betekent 'reis' in het Arabisch en wordt vaak gebruikt om een spirituele reis of pelgrimstocht te beschrijven.

Rizq: Rizq betekent ‘onderhoud’ of ‘voorziening’ in het Arabisch, verwijzend naar het levensonderhoud en de middelen waarin Allah voorziet.

Ruqyah: Ruqyah is het reciteren van koranverzen en gebeden als een vorm van spirituele genezing of bescherming.

S

Sadaqah: Sadaqah is een vrijwillige liefdadigheidsinstelling die met een oprechte intentie wordt gegeven om het genoegen van Allah te zoeken en de behoeftigen te helpen.

Sahaba: Sahaba verwijst naar de metgezellen van de profeet Mohammed (), die tijdens zijn leven bij hem waren en de islam omarmden.

Sahabi: Sahabi betekent ‘metgezel’ in het Arabisch, verwijzend naar een mannelijke metgezel van de profeet Mohammed ().

Saheeh: Sahieh betekent ‘authentiek’ in het Arabisch en wordt gebruikt om een Hadith (vertelling) te beschrijven die als geldig en betrouwbaar wordt beschouwd.

Salaf: Salaf verwijst, in de context van de islamitische wetenschap, naar de vroege generaties moslims die leefden tijdens of kort na de tijd van de profeet Mohammed ().

Salah: Salah, ook bekend als Salat, is het rituele gebed dat door moslims wordt uitgevoerd als een van de vijf pijlers van de islam.

Salat: Salat is een andere term voor Salah, beide verwijzend naar het rituele gebed dat door moslims wordt uitgevoerd.

Salat al-Istikhara: Salat al-Istikhara is een gebed dat door moslims wordt uitgevoerd wanneer ze leiding van Allah zoeken bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Salat al-Khawf: Salat al-Khawf is het gebed dat wordt uitgevoerd in tijden van angst of gevaar.

Salat al-Khusuf: Salat al-Khusuf is het gebed dat wordt uitgevoerd tijdens een zonsverduistering.

Salat al-Taraweeh: Salat al-Taraweeh is het speciale gebed dat wordt uitgevoerd tijdens de nachten van de Ramadan.

Salat al-Witr: Salat al-Witr is een optioneel gebed dat wordt uitgevoerd na het Isha-gebed en vóór het Fajr-gebed.

Sallallahu Alayhi wa Sallam (SAW): “Sallallahu Alayhi wa Sallam” is een eretitel die wordt gebruikt na het noemen van de naam van de Profeet Mohammed (saw).). Het betekent ‘Vrede zij met hem’.

Sami'Allahu liman Hamidah: Sami'Allahu liman Hamidah is een zin die in het gebed wordt gereciteerd en betekent: "Allah hoort degenen die Hem prijzen."

Sawab: Sawab betekent ‘beloning’ of ‘zegeningen’ in het Arabisch, verwijzend naar de zegeningen en verdiensten die worden verdiend door het verrichten van goede daden.

Sawm: Sawm betekent ‘vasten’ in het Arabisch, specifiek verwijzend naar het vasten tijdens de maand Ramadan.

Sayyid: Sayyid betekent ‘meester’ of ‘heer’ in het Arabisch, vaak gebruikt als titel van respect voor de nakomelingen van de profeet Mohammed ().

Shahada: Shahada is de islamitische geloofsverklaring, waarin wordt bevestigd dat er geen god is dan Allah, en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Shahid: Shahid betekent ‘getuige’ in het Arabisch en wordt vaak gebruikt om iemand te beschrijven die sterft als martelaar op het pad van Allah.

Shahzada: Shahzada betekent 'prins' in het Arabisch en verwijst naar een mannelijk lid van een koninklijke of adellijke familie.

Shaitan: Shaitan is de Arabische term voor Satan of de Duivel, die het kwaad en de verleiding in de islam vertegenwoordigt.

Shams: Shams betekent ‘zon’ in het Arabisch.

Shari'ah: Shari'ah verwijst naar de islamitische wet, die de religieuze en morele principes omvat die de levens van moslims leiden.

Shirk: Shirk is de daad van het associëren van partners met Allah of het plegen van polytheïsme, wat in de islam als een grote zonde wordt beschouwd.

Shukr: Shukr betekent ‘dankbaarheid’ of ‘dankbaarheid’ in het Arabisch en moedigt moslims aan om Allah dankbaar te zijn voor Zijn zegeningen.

Shurooq: Shurooq is het tijdstip van zonsopgang waarop het eerste licht van de dag zichtbaar wordt. Het is een van de vijf dagelijkse gebedstijden in de islam.

Sifat: Sifat verwijst naar de eigenschappen of kwaliteiten van Allah en beschrijft Zijn perfecte en goddelijke kenmerken.

Sirah: Sirah is de biografie of het levensverhaal van de profeet Mohammed (), waarin zijn leringen, acties en ervaringen worden beschreven.

SubhanAllah: SubhanAllah is een Arabische uitdrukking die ‘Glorie zij Allah’ betekent. Moslims gebruiken het om lof te uiten en de grootsheid van Allah te erkennen.

Suhur: Suhur is de maaltijd vóór zonsopgang die door moslims wordt geconsumeerd tijdens de vastenmaand Ramadan voordat ze met het dagelijkse vasten beginnen.

Sujood: Sujood is de daad van uitputting tijdens islamitische gebeden, waarbij moslims hun voorhoofd op de grond plaatsen als teken van onderwerping aan Allah.

Sunnah: Sunnah verwijst naar de tradities, praktijken en uitspraken van de profeet Mohammed (). Het dient als een model dat moslims in hun dagelijks leven kunnen volgen.

Soera: Soera is een hoofdstuk van de Koran. De Koran is verdeeld in 114 soera's, die elk een verschillend aantal verzen (ayat) bevatten.

Surat Yasin: Surat Yasin is het 36e hoofdstuk van de Koran, vereerd vanwege zijn diepgaande betekenissen en zegeningen.

Surat al-Fatiha: Surat al-Fatiha, ook bekend als de Opening, is het eerste hoofdstuk van de Koran en is van groot belang in de islamitische gebeden.

Surat al-Ikhlas: Surat al-Ikhlas is het 112e hoofdstuk van de Koran en benadrukt de eenheid en uniciteit van Allah.

Surat al-Kahf: Surat al-Kahf is het 18e hoofdstuk van de Koran, bekend om zijn verhalen en lessen.

Surat al-Mulk: Surat al-Mulk is het 67e hoofdstuk van de Koran en benadrukt de soevereiniteit van Allah over de hele schepping.

Surat An-Nas: Surat An-Nas is het 114e hoofdstuk van de Koran, waarin toevlucht wordt gezocht bij Allah tegen kwade influisteringen en kwaadaardige wezens.

Surat ar-Rahman: Surat ar-Rahman is het 55e hoofdstuk van de Koran en viert de talloze zegeningen en genaden van Allah.

T

Ta'awwudh: Ta'awwudh is de handeling van het zoeken van toevlucht bij Allah door "A'udhu Billahi min ash-Shaytanir-Rajeem" te zeggen voordat je de Koran reciteert of aan een taak begint.

Ta'if: Ta'if is een stad in Saoedi-Arabië, bekend om de profeet Mohammed () bezoek en zijn ontmoeting met afwijzing en ontberingen.

Tabi'un: Tabi'un is de generatie moslims die na de Sahaba (metgezellen) kwam en van hen leerde. Ze staan hoog aangeschreven vanwege hun kennis en vroomheid.

Tafsir: Tafsir is de wetenschappelijke interpretatie of exegese van de korantekst, met als doel begrip en context te bieden aan de verzen ervan.

Tahajjud: Tahajjud is het vrijwillige nachtgebed dat wordt uitgevoerd na het Isha-gebed en vóór het Fajr-gebed.

Taqwa: Taqwa betekent ‘vroomheid’ of ‘Godsbewustzijn’. Het vertegenwoordigt de vrees voor Allah en het indachtig zijn van Zijn geboden om zonde en wangedrag te vermijden.

Taraweeh: Taraweeh is het speciale nachtgebed dat wordt uitgevoerd tijdens de maand Ramadan, waarbij specifieke delen van de Koran worden gereciteerd.

Tasbih: Tasbih is de handeling van het verheerlijken van Allah door het herhaaldelijk uitspreken van Zijn namen of lofprijzingen met behulp van een set kralen (misbaha).

Taubah: Taubah betekent ‘berouw’ in het Arabisch. Het is het zoeken van vergeving bij Allah voor de begane zonden en het besluit deze niet te herhalen.

Tawaf: Tawaf is de handeling van het rondlopen van de Kaaba in Mekka tijdens de pelgrimstocht (Hajj) of Umrah.

Tawakkul: Tawakkul betekent ‘vertrouwen’ of ‘vertrouwen op Allah’. Het betekent vertrouwen hebben in het plan van Allah en tegelijkertijd inspanningen leveren om je doelen te bereiken.

Tawba: Tawba is een andere term voor Taubah, die beide ‘berouw’ of het zoeken naar vergeving bij Allah betekenen.

Tawheed: Tawheed is het concept van monotheïsme, dat het geloof in de eenheid van Allah bevestigt en alle partners of relaties met Hem ontkent.

Tawhid: Tawhid is een andere term voor Tawheed, die beide verwijzen naar het geloof in de eenheid van Allah.

Tayammum: Tayammum is de handeling van droge wassing met behulp van schone aarde of stof in afwezigheid van water, toegestaan onder bepaalde omstandigheden.

Tayyib: Tayyib betekent ‘goed’ of ‘puur’ in het Arabisch en wordt vaak gebruikt om wettige en heilzame dingen in de islam te beschrijven.

Tazkiyah: Tazkiyah betekent ‘zuivering’ of ‘zelfzuivering’. Het is het proces van het reinigen van hart en ziel van spirituele onzuiverheden.

Thawab: Thawab betekent ‘beloning’ of ‘verdienste’ in het Arabisch en duidt op de zegeningen die worden verdiend door het verrichten van goede daden in de ogen van Allah.

Tirmidhi: Tirmidhi verwijst naar de beroemde Hadith-verzamelaar en -geleerde, Imam Tirmidhi, die een van de zes authentieke Hadith-collecties in de soennitische islam heeft samengesteld.

U

Ulu'l-Amr: Ulu'l-Amr verwijst naar degenen met gezag of degenen die de macht hebben in een moslimgemeenschap.

Umar (RA): Umar ibn al-Khattab (RA) was een prominente metgezel van de Profeet Mohammed (saw).) en de tweede kalief van de islam.

Umm Kulthum (RA): Umm Kulthum (RA) was een van de dochters van de Profeet Mohammed (RA).) en Khadijah (RA).

Umm Salamah (RA): Umm Salamah (RA) was een gerespecteerde vrouwelijke metgezel van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).).

Ummah: Ummah verwijst naar de mondiale gemeenschap van moslims, verenigd door hun geloof in de islam.

Uthman (RA): Uthman ibn Affan (RA) was een metgezel van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).) en de derde kalief van de islam.

W

Wadi: Wadi is een Arabische term voor een vallei of droge rivierbedding, vaak te vinden in woestijngebieden.

Wahi: Wahi betekent ‘openbaring’ in het Arabisch, verwijzend naar de goddelijke boodschappen ontvangen door de profeet Mohammed () van Allah.

Wajib: Wajib verwijst naar een verplichte handeling in de islam, die een hogere status heeft dan een aanbevolen handeling (Mustahabb), maar lager dan een pilaar (Arkan).

Walimah: Walimah is een bruiloftsfeest of banket dat wordt gehouden nadat het huwelijkscontract in de islam is voltrokken.

Waliyullah: Waliyullah betekent “vriend van Allah” of “heilige” in het Arabisch, verwijzend naar een persoon met een nauwe en vrome relatie met Allah.

Witr: Witr is een oneven nachtgebed dat wordt uitgevoerd na het Isha-gebed en vóór het Fajr-gebed, vooral tijdens de Ramadan.

Wudu: Wudu is de rituele wassing die moslims vóór hun gebeden uitvoeren om zichzelf te zuiveren.

Y

Yaqeen: Yaqeen betekent ‘zekerheid’ of ‘overtuiging’ in het Arabisch en vertegenwoordigt een sterk en onwrikbaar geloof in Allah en Zijn beloften.

Yasir (RA): Yasir (RA) was een mannelijke metgezel van de Profeet Mohammed () en een toegewijde vroege bekeerling tot de islam.

Yasmin (RA): Yasmin (RA) is een naam die vaak aan vrouwen wordt gegeven en betekent ‘jasmijnbloem’ in het Arabisch.

Yathrib (oude naam van Medina): Yathrib was de oude naam van de stad Medina, waar de Profeet Mohammed () migreerden en stichtten de eerste moslimgemeenschap.

Yawm al-Ahad (maandag): Yawm al-Ahad is de Arabische term voor maandag, die een historische betekenis heeft bij islamitische evenementen.

Yawm al-Arbaa' (woensdag): Yawm al-Arbaa' is de Arabische term voor woensdag, die religieus belang heeft in islamitische tradities.

Yawm al-Jumu'ah (vrijdag): Yawm al-Jumu'ah is de Arabische term voor vrijdag en wordt in de islam beschouwd als de heilige dag van de week.

Yawm al-Khamis (donderdag): Yawm al-Khamis is de Arabische term voor donderdag, met historische en religieuze betekenis bij islamitische evenementen.

Yawm al-Qiyamah: Yawm al-Qiyamah is de Arabische term voor de Dag des Oordeels, de ultieme dag waarop alle mensen zullen herrijzen en verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun daden.

Yawm as-Sabt (zaterdag): Yawm as-Sabt is de Arabische term voor zaterdag, gevierd als de sabbatdag in de Abrahamitische religies.

Yawm as-Soennah (zondag): Yawm as-Soennah is de Arabische term voor zondag, wat de betekenis ervan als een gezegende dag in islamitische tradities aangeeft.

Yawm ath-Thalathaa (dinsdag): Yawm ath-Thalathaa is de Arabische term voor dinsdag en heeft historisch belang bij islamitische evenementen.

Z

Zakat: Zakat is de verplichte liefdadigheid of aalmoes die moslims aan de behoeftigen geven, berekend als een percentage van hun rijkdom.

Zakat al-Fitr: Zakat al-Fitr is een specifieke liefdadigheidsinstelling die wordt gegeven tijdens de maand Ramadan vóór het Eid al-Fitr-gebed, waardoor ervoor wordt gezorgd dat de armen het festival ook kunnen vieren.

Zamzam: Zamzam is de heilige bron in Mekka, bekend om het leveren van gezegend water en het hebben van historische betekenis in de islamitische traditie.

Zayd (RA): Zayd (RA) was een opmerkelijke metgezel van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).) en een vrijgelaten slaaf die een speciaal plekje in het hart van de Profeet innam.

Zina: Zina verwijst naar de daad van overspel of hoererij, die in de islam als een grote zonde wordt beschouwd.

Ziyarat: Ziyarat verwijst naar het bezoeken en respecteren van de heiligdommen van islamitische heiligen of belangrijke religieuze plaatsen.

Zulfiqar: Zulfiqar is het legendarische zwaard van de profeet Mohammed () en later gebruikt door zijn neef en schoonzoon, Imam Ali (RA).

Zulhijjah: Zulhijjah is de twaalfde maand van de islamitische kalender en heeft een speciale betekenis als de maand van de hadj-bedevaart.

Zunnar: Zunnar is een tailleband of gordel, historisch gedragen door geleerden en bepaalde religieuze figuren in de islam als een symbool van toewijding en kennis.

Scroll naar boven