Is het vieren van Valentijnsdag haram?

featured - viert Valentijnsdag haram

Valentijnsdag, een dag die synoniem staat voor liefde en genegenheid, heeft zijn historische reis afgelegd van oude Romeinse tradities naar een wereldwijde viering van genegenheid. Binnen de islamitische gemeenschap blijft de toelaatbaarheid van het herdenken van deze dag echter een controverse.

Terwijl we ons verdiepen in de historische wortels, hedendaagse manifestaties en islamitische leringen rond Valentijnsdag, willen we licht werpen op het ingewikkelde tapijt van overtuigingen en praktijken die bij deze gelegenheid met elkaar verweven zijn.

Belangrijkste leerpunten

📌 Historische mix: Valentijnsdag is ontstaan uit een mix van oude Romeinse tradities en christelijke herdenkingen, waarbij de diverse culturele wortels ervan worden benadrukt.
📌 Islamitisch perspectief: De argumenten tegen Valentijnsdag
📌 Arabische viering: De Arabische wereld omarmt Valentijnsdag, wisselt geschenken uit en geniet van speciale momenten, die de universele essentie van genegenheid en romantiek weerspiegelen.

Historische oorsprong van Valentijnsdag

Valentijnsdag vindt zijn oorsprong in twee verschillende historische tradities. De eerste sporen gaan terug tot het oude Rome en de naleving ervan Lupercalia festival medio februari. Lupercalia vierde de vruchtbaarheid en het begin van de lente, gekenmerkt door rituelen en festiviteiten waarbij paren vaak via een loterijsysteem werden gekoppeld.

De christelijke associatie met Valentijnsdag ontstond later en concentreerde zich op de herdenking van Sint-Valentijn, een martelaar uit de derde eeuw. Hoewel Sint-Valentijn verschillende verhalen omringen, vertelt de meest voorkomende zijn daden het uitvoeren van clandestiene huwelijken voor soldaten die vanwege militaire verplichtingen niet mochten trouwen. Dit moedige verzet tegen de bevelen van de Romeinse keizer leidde uiteindelijk tot zijn martelaarschap.

In de loop van de tijd kwamen deze twee verschillende verhalen – de Romeinse traditie van Lupercalia en het christelijke verhaal van Sint-Valentijn – samen, waarbij elementen van vruchtbaarheidsviering en daden van liefde werden samengevoegd tot de Valentijnsdag die we vandaag de dag kennen. Deze samensmelting van historische draden heeft de evolutie van de feestdag en de betekenis ervan als een dag van genegenheid en romantische uitingen bepaald.

Valentijnsdag in de hedendaagse samenleving

In de moderne tijd is Valentijnsdag veranderd in een wijdverbreid feest dat liefde en genegenheid in verschillende vormen omarmt. Individuen over de hele wereld nemen aan deze dag deel door oprechte uitwisselingen van romantische gebaren, blijken van genegenheid en geschenken uit te voeren. Deze praktijk strekt zich niet alleen uit tot koppels, maar ook tot vrienden en familieleden, waarbij het bredere spectrum van liefde wordt benadrukt.

Het commerciële aspect van Valentijnsdag is duidelijk zichtbaar: bedrijven grijpen de gelegenheid aan om een scala aan aanbiedingen te promoten, waaronder bloemen, chocolaatjes, geschenken en thema-evenementen. Hoewel sommigen deze commercialisering misschien als materialistisch beschouwen, beschouwen anderen het als een kans om hun gevoelens tastbaar te uiten tegenover hun dierbaren. Het is een tijd waarin velen vreugde vinden in het selecteren en presenteren van geschenken die hun zorg en waardering symboliseren en de grenzen van louter consumentisme overstijgen.

Islamitische leringen over liefde en relaties

Islamitische leringen benadrukken het belang van liefde, mededogen en gezonde relaties. Het concept van liefde binnen de islam reikt verder dan romantische liefde en omvat liefde voor familie, vrienden en de mensheid als geheel. Islam moedigt vriendelijkheid, respect en empathie aan in alle interacties.

De leringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) onderstrepen het belang van het vriendelijk behandelen van de partner en het onderhouden van sterke familiebanden. Islam moedigt uitingen van genegenheid en waardering aan binnen de grenzen van de islamitische ethiek.

De beste manier om geld te verdienen met geld Ik denk dat ik het goed heb gedaan ثوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ، عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَن ِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ “‏ خَيْر ُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ‏.‏.

Er is overgeleverd van Ibn 'Abbas dat:
de Profeet zei: “De beste van jullie is degene die het beste is voor zijn vrouw, en ik ben de beste van jullie voor mijn vrouwen.

Argumenten tegen de viering

Binnen de islamitische gemeenschap uiten geleerden hun bezorgdheid over de oorsprong van Valentijnsdag en de mogelijke conflicten met islamitische overtuigingen. Sommigen beweren dat de viering zijn wortels heeft in heidense en christelijke gebruiken, die in strijd zijn met het islamitische monotheïsme.

Bovendien kan de focus op romantische relaties en publieke uitingen van genegenheid tijdens Valentijnsdag worden opgevat als het bepleiten van waarden die in strijd zijn met de islamitische principes van bescheidenheid en zuiverheid. Momenteel is het waarneembaar dat talloze ongehuwde paren bij deze gelegenheid intiem gedrag vertonen, wat rechtstreeks in tegenspraak is met de islamitische leerstellingen en ethische normen.

Is het vieren van Valentijnsdag haram?

De viering van Valentijnsdag vertoont een opvallende gelijkenis met handelingen die als overspel worden beschouwd, wat heeft geleid tot een strikt verbod op grond van de principes van de sharia. Vervolgens, het valt onder de categorie haram (onwettige) praktijken in de islamitische jurisprudentie.

Allah heeft duidelijk gezegd dat hij er vanaf moet blijven Zina (overspel):

Meer informatie over het vinden van een lening سَبِيلًۭا

Kom niet in de buurt van overspel. Het is werkelijk een schandelijke daad en een slechte handelwijze.

Laatste gedachte

In het discours rond Valentijnsdag zijn wij van mening dat de viering haram is, omdat het onverenigbaar is met de islamitische leer. Dit perspectief komt voort uit bezorgdheid over het imiteren van niet-islamitische praktijken, het bevorderen van waarden die in strijd zijn met bescheidenheid en kuisheid, en mogelijk het vervagen van de grenzen tussen toelaatbaar en verboden gedrag.

Geleerden en individuen die tegen Valentijnsdag zijn, benadrukken vaak het belang van het naleven van islamitische principes en het waarborgen van de heiligheid van relaties.

Allahu A'lam (Allah weet het het beste)

FAQ

Is Valentijnsdag haram voor getrouwde stellen?

Het is essentieel voor elke moslim om in zijn dagelijks leven consequent genegenheid te uiten voor zijn partner. Voor getrouwde stellen, Valentijnsdag of hun vieren verjaardag kan aanvaardbaar zijn, op voorwaarde dat het niet gemotiveerd wordt door de intentie om de praktijken van niet-gelovigen te imiteren en zonder deze dag tot een aparte status te verheffen.

Waarom viert de Islam Valentijnsdag niet?

De Islam keurt de viering van Valentijnsdag niet goed, voornamelijk vanwege de oorsprong ervan en de associaties met niet-islamitische gewoonten en overtuigingen. De historische wortels van de vakantie in oude Romeinse en christelijke tradities, gecombineerd met de nadruk op romantische liefde en uitingen die mogelijk niet in overeenstemming zijn met de islamitische principes van bescheidenheid en kuisheid, hebben ertoe geleid dat veel geleerden de naleving ervan binnen de moslimgemeenschap hebben ontmoedigd.

Bovendien moedigt de islam voortdurende daden van liefde, vriendelijkheid en genegenheid binnen huwelijken en relaties aan, waardoor de noodzaak voor een specifieke dag om dergelijke gevoelens te uiten minder belangrijk wordt.

Vieren Arabische mensen Valentijnsdag?

Valentijnsdag vindt zijn plaats in de harten van mensen in de hele Arabische wereld, waar de viering een vast onderdeel is geworden gekoesterde gelegenheid. Geliefden wisselen oprechte geschenken en rozen uit, en nemen samen deel aan heerlijke avonden, waarbij ze de geest van genegenheid en romantiek omarmen.

De acceptatie van deze dag is toegenomen, nu hartvormige ballonnen, rode rozen en knuffelige teddyberen in de handen van koppels terechtkomen. Met name in landen waar Valentijnsdag ooit verboden was, zoals Saoedi-Arabië, zijn de getijden gekeerd en is de viering nu openlijk omarmd.

Hoewel sommigen het misschien als een westerse import beschouwen, is de aanwezigheid ervan duidelijk in verschillende Arabische landen, waaronder Jordanië, Egypte, Palestina, Libanon en Syrië. De festiviteiten schetsen een levendig beeld, met kranten die stelletjes naar eetgelegenheden leiden, bloemenwinkels die betoverende boeketten maken en restaurants die themadiners verzorgen.

In deze gevarieerde regio heeft Valentijnsdag zich verweven met het weefsel van liefdevolle uitingen, die de universaliteit van liefde symboliseren.

harry
Scroll naar boven