Is alcohol halal? Ethanolregel en feiten

aanbevolen - is alcohol halal of haram?

Voor veel moslims roept de consumptie van alcohol ethische vragen op die geworteld zijn in religieuze doctrines en interpretaties. Of je jezelf nu als opmerkzaam of niet-opmerkzaam beschouwt, de vraag “Is alcohol halal?” onder de islamitische wet blijft relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van de nuances van de islamitische geschriften en tradities. En toch te midden van al het debat over de moraliteit van het drinken zelf

Belangrijkste leerpunten

📌 Alcohol in de Islam: De toelaatbaarheid van alcohol (ethanol) in de islam is een complex onderwerp. Hoewel de Koran en de hadith alcohol niet expliciet verbieden, verbieden ze wel bedwelmende middelen (khamr) die dronkenschap veroorzaken.
📌 Fatwa over alcohol: Een fatwa uitgevaardigd door de Indonesische Ulema Raad (MUI) stelt dat ethanol afkomstig van bedwelmende middelen (khamr) als haram (verboden) en onzuiver (najis) wordt beschouwd. Ethanol uit niet-bedwelmende bronnen, zoals synthetische productie of niet-bedwelmende fermentatie, is echter onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
📌 Toegestane limieten: Dranken met een alcohol-/ethanolgehalte lager dan 0,5% worden als halal beschouwd als ze medisch onschadelijk zijn en niet afkomstig zijn van bedwelmende stoffen. Deze fatwa probeert religieuze richtlijnen in evenwicht te brengen met praktische overwegingen in verschillende sectoren, waaronder de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Over alcohol

Alcohol verwijst naar een categorie stoffen die zowel natuurlijke als synthetische producten omvat die ethanol, methanol of andere soortgelijke hydroxylgroepen bevatten. Deze stoffen worden voornamelijk gebruikt als psychoactieve drugs vanwege hun vermogen om dat te doen gevoelens van ontspanning, euforie en verminderde angst veroorzaken. Ze worden geclassificeerd op basis van hun oorsprong, inclusief bier, wijn, sterke drank, likeuren, bitters, gefermenteerde dranken, enzovoort.

De chemische structuur van alcohol bestaat uit koolstof-, zuurstof- en waterstofatomen die bij elkaar worden gehouden via covalente bindingen. Ethanol (C2H5OH), gewoonlijk eenvoudigweg ‘alcohol’ genoemd, is een type organisch molecuul met deze formule. Andere vormen zijn onder meer methanol (CH3OH), dat één waterstofatoom minder heeft, maar grotere risico's met zich meebrengt bij inname.

In kleine hoeveelheden wordt alcoholconsumptie over het algemeen als veilig beschouwd en kan het zelfs gezondheidsvoordelen opleveren vanwege de antioxidanten die aanwezig zijn in rode wijn en andere soorten.

Aan de andere kant leidt overmatige alcoholinname tot aanzienlijke schadelijke effecten; Ten eerste ervaren consumenten van zware alcohol vaak negatieve fysieke gevolgen, zoals hoge bloeddruk, leverschade, hartziekten, problemen met de spijsvertering, zwaarlijvigheid en neurologische problemen.

Ten tweede resulteert chronisch misbruik in psychische stoornissen, verminderd beoordelingsvermogen en gedrag, een verhoogd risico op ongelukken of verwondingen, sociaal isolement, spanningen in relaties, financiële problemen, juridische problemen en slechte werkprestaties.

Als zodanig moet het alcoholgebruik door overheden worden gecontroleerd en gereguleerd vanwege de schadelijke effecten die individueel en collectief worden ervaren naarmate de maatschappelijke ziekten toenemen.

Bepalen van de alcohol- (ethanol)status

Laten we, om onze discussie te beginnen, ons eerst concentreren op de wet met betrekking tot eten en drinken (laten we zeggen: eten omwille van het eten). Hoewel we later dieper zullen ingaan op specifieke details over alcoholregelgeving,

Voedsel is gecategoriseerd als een van beide halal of haram, gebaseerd op religieuze principes die in de Koran worden uiteengezet, samen met de richtlijnen van de profeet Mohammed ﷺ  (vrede zij met hem). In wezen wordt al het voedsel als halal (aanvaardbaar) beschouwd, tenzij het specifiek wordt beperkt of veroordeeld door Allah via goddelijke openbaringen of via de profeet zelf.

Dit betekent dat alles wat door de boodschapper van Allah verboden is, even zwaar weegt als een richtlijn van Allah zelf. We kunnen dit op bevel van Allah verduidelijken in het hoofdstuk Al Baqarah vers 168:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواۿ Meer informatie over het gebruik van een kredietkaart عَدُوٌّۭ مُّبِينٌ

“O mensheid! Eet van wat wettig en goed is op aarde en volg niet de voetstappen van Satan. Hij is echt je gezworen vijand.’
Al-Baqarah 2:168

Laten we het nu hebben over de beperkingen. Er zijn verschillende redenen waarom specifieke voedingsmiddelen niet mogen worden geconsumeerd. Eerst en vooral, als het schade toebrengt aan het lichaam. Allah vermeldt in de Koran:

Het is mogelijk om een goedkope hypotheek te krijgen. Meer informatie over de kredietverlening نِينَ

“En geef van uw bezittingen uit voor de zaak van Allah, en laat uw eigen handen niet bijdragen aan (uw) vernietiging; maar doe goed; want Allah houdt van degenen die goed doen.
Al-Baqarah 2:195

De passage legt uit dat wanneer God barmhartigheid en vriendelijkheid voor mensen heeft, Hij hen naar heilzame en opbeurende daden leidt in plaats van naar daden die schadelijk zijn voor de gezondheid, geest en ziel, en zo Zijn aanbidders aanspoort dit voorbeeld te volgen. Bijgevolg blijft alles wat schadelijk is voor de menselijke bloei onwettig vanwege deze geopenbaarde waarheid.

ten tweede, voedsel wordt vanwege de inhoud ervan als haram beschouwd. Volgens de schriftuurlijke dictaten in soera Al Maidah vers 3 mogen moslims geen bloed, rottend vlees en varkensvlees consumeren samen met ander vlees dat niet ritueel is geofferd volgens de sharia-procedures.

De beste manier om geld te verdienen De beste manier om geld te verdienen قُوذَةُوَٱلْمُتَرَدِّيَةُ De beste manier om dit te doen

Voor u zijn aas, bloed en zwijnen verboden; wat wordt geslacht in de naam van iemand anders dan Allah; wat wordt gedood door wurging, slagen, een val of door doodgestoken te worden; wat gedeeltelijk door een roofdier wordt opgegeten, tenzij je het slacht; en wat er op altaren wordt geofferd.
Al-Maidah 5:3

Interessant genoeg is er voor alcohol zelf geen enkel vers in de Koran dat het verbiedt. Zelfs in de hadith zul je geen enkele tekst vinden die alcohol bevatl. Er is echter een duidelijk verbod op de consumptie van khamr in de Koran. De voorwaarde "khamr" verwijst naar elke stof die bedwelmende eigenschappen heeft.

De beste manier om geld te verdienen De beste manier om geld te verdienen ٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

O gelovigen! Bedwelmende middelen, gokken, afgoden en lottrekking bij beslissingen zijn allemaal kwade werken van Satan. Mijd ze dus, zodat u succesvol kunt zijn.

Hier wordt de discussie nog interessanter. Zoals we weten is alcohol het belangrijkste ingrediënt van sterke drank en andere bedwelmende dranken. Maakt dat alcohol haram? Hoe zit het met andere voedingsmiddelen, die van nature alcohol bevatten, zoals jackfruit of druiven?

Er is enige discussie onder geleerden over de vraag of alcohol al dan niet als ‘khamr’ kan worden beschouwd. Sommigen zijn van mening dat alle vormen van alcohol als zodanig moeten worden geclassificeerd, terwijl anderen beweren dat alleen bepaalde soorten alcohol onder deze categorie vallen.

1. Alcohol is Khamr

Degenen die beweren dat alcohol zelf khamr is, baseren hun argument op het feit dat oorspronkelijk halal voedsel en dranken onwettig (halal) worden als ze ook maar het geringste spoor van alcohol bevatten. Ze beweren dat de onzuiverheid voortkomt uit de toevoeging van alcohol, dus de bron van ontoelaatbaarheid ligt uitsluitend in de aanwezigheid van alcohol. Daarom is alcohol volgens dit standpunt feitelijk de oorzaak van elk verbod dat verband houdt met khamr.

Dit betekent dat alle wetten die van toepassing zijn op khamr automatisch van toepassing zijn op alcohol, vooral omdat de meeste geleerden khamr gemengd met andere stoffen als onzuiver beschouwen. Zo wordt alcohol onrein (najis), mogelijk meer dan wat dan ook. Dit geeft aan dat alcohol niet eenvoudigweg met khamr wordt vermengd, maar feitelijk de oorsprong ervan of de belangrijkste bijdrager is.

2. Alcohol is geen Khamr

Aanvullend, er bestaan argumenten die het perspectief ondersteunen dat alcohol niet als onderdeel van khamr mag worden beschouwd die problemen kunnen opleveren om te weerleggen:

2.1. Alcohol die van nature in voedsel voorkomt

Onderzoek heeft dat aangetoond Ethanol (een onderdeel van alcoholische dranken) is te vinden in elke groente en fruit. Met de fermentatie en het bederf van groenten en fruit neemt ook de dominantie van dit specifieke element toe. Fruit zoals jackfruit en druiven hebben een alcoholpercentage dat lager is dan vijf procent, en de geschatte hoeveelheid alcohol in verse druiven is ongeveer 0,52 mg/kg

Al deze halal en voedzame voedingsmiddelen staan boven de haram-status, maar waar blijft alcohol over die in de categorie van Khamr valt? Geen van de geleerden heeft ooit een fatwa uitgevaardigd die al deze voedingsmiddelen verbiedt, simpelweg omdat ze alcohol bevatten.

2.2. Alcohol wordt niet geconsumeerd

Er kan worden betoogd dat alcohol niet onder de categorie khamr valt, aangezien mensen het nooit rechtstreeks hebben geconsumeerd. Alcohol wordt in wezen echter niet vaak als drank geconsumeerd, en het maken van pure alcohol met de bedoeling dronken te worden komt niet vaak voor.

Consumptie van pure alcohol met een hoog percentage, zoals verkrijgbaar in de apotheek zal geen dronkenschap veroorzaken, maar onmiddellijke dood.

Uit dit feit kunnen we afleiden dat alcohol niet khamr wordt genoemd, omdat khamr volgens de definitie staat voor voedsel of drank die niet onmiddellijk dodelijk is bij inname en eenvoudigweg dronkenschap veroorzaakt.

2.3. Veel bedwelmende middelen zijn niet-alcoholisch

Veel stoffen die vanwege hun bedwelmende eigenschappen in de categorie khamr vallen, bevatten geen enkele hoeveelheid alcohol. Deze observatie versterkt echter de bewering dat alcoholische dranken zich onderscheiden van andere soorten khamr.

Wanneer cannabisrokers de rook van cannabisbladeren verbranden en inademen in hun longen, hun dronken toestand wordt in letterlijke zin veroorzaakt door de rook. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat het alcohol bevatte, bleek bij nader onderzoek dat zowel de cannabisrook als de bladeren deze stof niet bevatten

Alcohol ontbreekt doorgaans in pillen of illegale middelen die dronkaards vaak gebruiken om zich euforisch te voelen, net als opium, methamfetamine, ecstasy en andere stoffen waar ze meestal geen alcohol in bevatten. Wie het drinkt, zal ongetwijfeld dronken zijn

Het kan zijn dat niet alle soorten alcohol onder de categorie vallen khamar, maar het is mogelijk voor khamar zonder sporen van alcohol te zijn.

2.4. De initiële regel van alle items is toegestaan

Als we de Koran nauwkeuriger onderzoeken, blijkt dat er in de verzen geen verbodsbepalingen staan op het nuttigen van alcohol. Bovendien bevatten meer dan 6000 verzen van de Koran geen enkele verwijzing naar alcohol.

We zijn geen hadith tegengekomen die alcohol verbieden, ondanks de potentieel enorme hoeveelheid ervan; echter verboden door de twee religieuze bronnen is khamr.

Volgens de betekenis van de taal in die periode, Khamar werd beschreven als een drank die voortkwam uit de fermentatie van druivensap of dadels.

Hoe is het mogelijk om opium en andere drugs te verbieden als ze niet bij naam genoemd worden in het boek van Allah of in de soennah van Zijn boodschapper? Kan men deze dingen consumeren in overeenstemming met de halal-eisen?

Het antwoord is natuurlijk nee. Deze objecten lijken op khamar in hun kenmerken en oorzaken die individuen die ze consumeren bedwelmen. Dit is de reden waarom ze Khamar worden genoemd vanwege hun vermogen om individuen te bedwelmen en als gevolg daarvan zijn ze verboden.

Verschillende voedingsmiddelen en dranken kunnen mogelijk khamr bevatten vanwege de aanwezigheid van ingrediënten die naar verluidt alcohol bevatten.

Dat gezegd hebbende, betekent dit niet dat elk ingrediënt met alcohol in voedsel als khamr wordt geclassificeerd. Houd er rekening mee dat khamr niet synoniem is met alcohol, aangezien alcohol ook niet altijd khamr is.

Het belang van Fatwa

Uiteindelijk leidde deze kwestie tot voor- en nadelen onder bepaalde moslims; Gelukkig kan een fatwa elke moslim over de hele wereld troost bieden. De Indonesische Ulema-raad (MUI) heeft een van zijn fatwa's over alcohol vrijgegeven.

De uitgifte van een door bewijs gesteunde Fatwa van de Indonesische Ulema Raad (MUI) houdt zich aan de principes die in de geneeskunde worden gebruikt en zorgt ervoor dat de Fatwa wordt ondersteund door zowel empirisch bewijs als rationele redenering, waardoor deze geloofwaardig en betrouwbaar wordt.

De Fatwa stelt dat alleen ethanol afkomstig van khamr (bedwelmende stoffen) verboden is en als haram (verboden) en najis (onrein) wordt beschouwd.

Ethanol uit andere bronnen, zoals synthetische productie of niet-khamr fermentatie is toegestaan, met specifieke beperkingen uiteengezet in de Fatwa. Bijvoorbeeld, de Fatwa staat het gebruik van ethanol in voedselproducten toe zonder specifieke beperkingen op te leggen aan de inhoud ervan, zolang het medisch niet schadelijk is.

In het geval van dranken, de Fatwa staat een ethanolgehalte van minder dan 0,5% toe, op voorwaarde dat dit medisch gezien niet schadelijk is. Voor tussenproducten als smaakstoffen en smaakmakers geldt geen specifieke limiet, maar het gebruik ervan in het eindproduct moet voldoen aan de voorwaarden die aan voedingsmiddelen en dranken worden gesteld.

De bepaling door de Fatwa van het toegestane ethanolgehalte in dranken is niet willekeurig, maar gebaseerd op uitgebreid onderzoek uitgevoerd door experts. Talrijke onderzoeken hebben het ethanolgehalte in fruit en de verwerkte producten ervan onderzocht, waarbij werd vastgesteld dat natuurlijk voorkomende ethanol niet tot bedwelming leidt. Uit onderzoek op gefermenteerde druiven, appels en dadels is bijvoorbeeld gebleken dat zelfs na vijf dagen fermentatie de ethanolconcentratie onder de 1% (v/v) bleef.

Bijkomend onderzoek naar fruit zoals dadels, druiven en rozijnen adviseerde ook een toegestane ethanollimiet van 0,78%, gebaseerd op waarnemingen gedaan op de derde dag van de fermentatie.. Echter, Uit voorzorg heeft de Fatwa-commissie van MUI de limiet vastgesteld op 0,5%, waarbij zij een meer conservatieve benadering hanteerde.

De op feiten gebaseerde benadering van de MUI bij het uitvaardigen van fatwa's zorgt ervoor dat de beslissingen gebaseerd zijn op zowel islamitische jurisprudentie (sharia) als wetenschappelijke kennis. Deze aanpak vergroot de geloofwaardigheid en acceptatie van de Fatwa’s door academici, experts en de industrie. De goedkeuring door de MUI van deze fatwa heeft een voordeel gecreëerd, waardoor de halal-certificering en de HAS23000 standaard in mondiale benchmarknormen voor andere halal-certificeringsinstanties.

Door islamitische principes te combineren met wetenschappelijk bewijs wil de MUI alomvattende begeleiding bieden die voldoet aan de halal-eisen en tegelijkertijd hedendaagse problemen en ontwikkelingen op verschillende gebieden aanpakken, waaronder de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Is alcohol (ethanol) halal?

Alcohol (ethanol) afgeleid van khamr (bedwelmende stoffen) wordt beschouwd als haram (verboden) en najis (onrein). Ethanol uit niet-khamr-bronnen, zoals synthetische productie of niet-khamr-fermentatie, is echter toegestaan met specifieke beperkingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de Fatwa.

Om het voor u gemakkelijker te maken het te begrijpen, volgt hier een samenvatting van de fatwa:

  • Dranken die khamr bevatten zijn haram (verboden).
  • Gefermenteerde drankproducten die alcohol/ethanol van minimaal 0,5% bevatten, zijn haram.
  • Gefermenteerde drankproducten die minder dan 0,5% alcohol/ethanol bevatten, worden alleen als halal beschouwd als ze medisch onschadelijk zijn.
  • Niet-gefermenteerde drankproducten die minder dan 0,5% alcohol/ethanol bevatten en die niet afkomstig zijn van khamr, zijn legaal/halal als ze medisch onschadelijk zijn, zoals frisdranken met toegevoegde smaakstoffen die alcohol/ethanol bevatten.

Laatste woorden

We hopen dat dit artikel opheldering kan verschaffen over de toelaatbaarheid van alcoholgebruik volgens de islamitische wet, en inzicht kan bieden voor weloverwogen besluitvorming.

Over het geheel genomen benadrukt de discussie de complexiteit van het bepalen van de halalstatus van alcohol (ethanol) en het belang van op bewijs gebaseerde besluitvorming door religieuze autoriteiten. Door islamitische principes te integreren met wetenschappelijke kennis, probeert de Fatwa een evenwicht te vinden tussen het naleven van religieuze richtlijnen en het tegemoetkomen aan de praktische behoeften van industrieën.

FAQ

Zit ethanol halal in voedsel?

Gefermenteerde voedingsproducten die alcohol/ethanol bevatten, zijn legaal halal, zolang er bij het proces geen harammateriaal wordt gebruikt en het medisch onschadelijk is.

Is ethanol halal in parfum?

Alcohol die in parfum wordt gebruikt, wordt meestal geproduceerd door khamr-fermentatie of door fermentatie van natuurlijke materialen zoals bloemen en fruit. In geuren fungeert ethanol als oplosmiddel en drager voor essentiële oliën, waardoor de geur ervan wordt verlengd. Parfums die alcoholbases gebruiken, worden als halal beschouwd en zijn niet onzuiver als ze geen alcohol uit khamr gebruiken (bier, wijn, sterke drank, enz.).

Is 0,5 abv halal?

Nee, zoals eerder vermeld in Fatwa. Gefermenteerde drankproducten die alcohol/ethanol van minimaal 0,5% bevatten, zijn haram.

Is 0,05 abv halal?

Ja, het is halal. Volgens de fatwa mag je dranken drinken met minder dan 0,5 alcohol, zolang het medisch gezien ongevaarlijk is en geen alcohol afkomstig is van khamr.

Mogen moslims wijn drinken?

Hoewel het over het algemeen verboden is, wordt het aanbevolen dat als moslims wijn willen consumeren, ze variëteiten kiezen met een alcoholgehalte van minder dan 0,5% ABV, om er zeker van te zijn dat deze niet afkomstig is van khamr-fermentatie.

Mogen moslims bier drinken?

Nee, dat kunnen ze niet. Als moslimconsumenten zich willen overgeven aan alcoholische producten, waaronder bier, moeten ze voorzichtig zijn door variëteiten te selecteren die een alcoholvolume van minder dan 0,5% ABV bevatten en ervoor te zorgen dat het product niet is afgeleid van khamr-ingrediënten. Khamr verwijst naar veel voorkomende bronnen van bedwelmende middelen, waaronder (maar niet beperkt tot) bier, rum, wijn en sterke drank.

harry
Laatste berichten door herry (alles zien)
Scroll naar boven