Is loterij haram in de islam? Er is een halalversie!

aanbevolen - Is loterij haram

In het ingewikkelde web van religieuze overtuigingen en praktijken is een vraag die vaak naar voren komt onder de moslimgemeenschap: “Is loterij haram?” Deze nieuwsgierigheid komt voort uit de wens om zich te houden aan de leidende principes van de islam, die ondubbelzinnig elk aspect van het leven van een moslim beïnvloeden.

De loterij, bekend om zijn belofte van onmiddellijke rijkdom, wordt algemeen als haram of verboden beschouwd vanwege de elementen van toeval en onzekerheid. Op elke regel bestaat echter een uitzondering. In dit geval bestaat er een bepaald type loterij dat binnen het islamitische geloof als halal of toegestaan wordt beschouwd.

Belangrijkste leerpunten

📌 Loterijen zijn populair vorm van gokken Dat is al lange tijd een onderwerp van discussie onder moslims.
📌 Het loterijsysteem wordt beschouwd als een vorm van gokken, die in de islam over het algemeen verboden is.
📌 Type halalloterij.

Het loterijsysteem

Het loterijsysteem is een kansspel waarbij deelnemers kaartjes kopen in de hoop een prijs te winnen. Het prijzengeld is meestal een grote som geld die het leven van de winnaar kan veranderen. Het loterijsysteem wordt beschouwd als een vorm van gokken, die in de islam over het algemeen verboden is. Gokken wordt gezien als een vorm van entertainment die kan leiden tot verslaving, financiële ondergang en sociale problemen.

Het is een vorm van gokken waarbij getallen worden getrokken voor een prijs. Het is in veel landen een populaire vorm van amusement en wordt vaak gebruikt als middel om geld in te zamelen voor liefdadigheidsorganisaties.

In het loterijsysteem kopen spelers kaartjes met een reeks nummers erop gedrukt. De winnende nummers worden vervolgens willekeurig getrokken en de speler met de overeenkomende nummers wint de prijs.

Hoewel het loterijsysteem vaak wordt gezien als een onschuldige vorm van entertainment, is het belangrijk op te merken dat het nog steeds een vorm van gokken is. Als zodanig is het onderhevig aan dezelfde risico's en potentiële schade als andere vormen van gokken.

Sommigen beweren dat het loterijsysteem een vorm van uitbuiting is, omdat het aast op de hoop en dromen van mensen die zich vaak in moeilijke financiële situaties bevinden. Anderen beweren dat het een legitieme vorm van amusement is die mensen de kans biedt grote sommen geld te winnen.

De impact van loterij op de samenleving

De loterij, met zijn verleidelijke beloften van plotselinge rijkdom, lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig. Het is echter van cruciaal belang om de negatieve impact die dit kan hebben op de samenleving te erkennen. Een van de grootste zorgen is de kans op verslaving. Net als poker en andere vormen van gokken kan de loterij een verslavend gedrag worden dat individuen op een pad van financiële ondergang leidt.

De toegankelijkheid van loten, die vaak te koop zijn met een simpele veegbeweging kredietkaart, vergroot het risico. Het gemak waarmee creditcards kunnen worden gebruikt om deze verslaving aan te wakkeren, kan leiden tot oplopende schulden, gespannen relaties en zelfs faillissement.

Bovendien kan de loterij de bestaande economische ongelijkheid in de samenleving verergeren. Individuen met een lager inkomen, die mogelijk al financieel kwetsbaar zijn, kunnen onevenredig zwaar getroffen worden. De aantrekkingskracht van de welvaartsbelofte van de loterij kan ertoe leiden dat deze individuen een aanzienlijk deel van hun beperkte inkomen aan kaartjes uitgeven, in de hoop op een kans om aan hun financiële problemen te ontsnappen. Deze cyclus houdt een vicieuze cirkel van armoede en financiële instabiliteit in stand.

Een ander schadelijk effect van de loterij is dat middelen worden onttrokken aan essentiële openbare diensten. Hoewel loterij-inkomsten kunnen bijdragen aan bepaalde publieke projecten, schieten ze vaak tekort in het vervullen van grotere maatschappelijke behoeften.

De overtuiging dat de loterij de financieringstekorten voor onderwijs of gezondheidszorg zal oplossen, kan leiden tot zelfgenoegzaamheid onder beleidsmakers en een verminderde focus op het vinden van duurzame langetermijnoplossingen. Deze afleiding van aandacht en middelen kan de algehele ontwikkeling en het welzijn van de samenleving belemmeren.

Is loterij haram? De islamitische kijk op gokken

Geleerden categoriseren loterijwetten in twee typen op basis van hun toelaatbaarheid:

Haram (Verboden)

Als het elementen van gokken betreft of mukhatara (winst en verlies). Laten we bijvoorbeeld een scenario bekijken waarin 'John' deelneemt aan een gelukstrekking georganiseerd door een bedrijf, met als voorwaarde dat John een bepaald bedrag aan de commissie betaalt. In dit geval wordt de loterij onwettig omdat deze elementen van gokken en winst en verlies bevat.

Als de naam van John tijdens de loterij wordt getrokken, wint hij, maar omgekeerd, als zijn naam niet wordt getrokken, verliest hij het geld dat hij al voor de loterij heeft betaald. Dit soort arrangementen belichaamt de essentie van gokken, waarbij één partij profiteert ten koste van de anderen die verliezen lijden.

Allah vermeldt in de Koran:

ﻴﺳﺌﻟﻭ ﻧﻚ ﻋﻦ ﺍﻠﺨﻤﺮ ﻭﻠﻤﻴﺳﺮۗ ﻗﻝ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺜﻢ ﻛﺑﻴﺮ ﻭﻤ ﻨﺎﻓﻊ ﻠﻟﻨﺎ ﺲۖ ﻭ ﺇﺜﻤﻬﻤﺎ ﺃﻜﺑﺭ ﻤﻦ ﻧﻓﻌﻬﻤﺎ

“Ze vragen u ‘O Profeet˺ over bedwelmende middelen en gokken. Zeg: “Er schuilt in beide een groot kwaad, evenals enig voordeel voor de mensen, maar het kwaad weegt zwaarder dan het voordeel.”

Halal (toegestaan)

Een loterij kan als toelaatbaar worden beschouwd als er geen sprake is van kansspelen of winst-en-verliesrekening. Onder bepaalde omstandigheden wordt het trekken van loten of het houden van een loterij in de islam niet als verwerpelijk beschouwd.

In historische verslagen wordt zelfs profeten, zoals profeet Yunus (Jona), hielden zich bezig met lottrekking om bepaalde situaties op te lossen. Toen Profeet Yunus bijvoorbeeld op een overbeladen boot zat, werd er geloot om te bepalen wie zichzelf in zee moest werpen, en het was Profeet Yunus die het lot kreeg.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ .إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْك ِ الْمَشْحُونِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

˹Weet je nog toen hij naar het overbelaste schip vluchtte. Om te voorkomen dat het zou zinken, trok hij samen met andere passagiers strootjes. Hij verloor en werd overboord gegooid.”

De praktijk van het loten werd ook waargenomen in de daden van de profeet Mohammed ﷺ  (vrede zij met hem). Als hij bijvoorbeeld van plan was op reis te gaan, trok hij het lot onder zijn vrouwen om te beslissen welke van hen hem zou vergezellen. Het lot zou bepalen welke vrouw gekozen zou worden om met de Profeet mee te reizen .

De beste manier om dit te doen Meer informatie De beste manier om geld te verdienen Meer informatie Het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt نَ الْحَدِيثِ قَالَتْ

De beste manier om dit te doen De beste manier om dit te doen هَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ De beste manier om dit te doen لله عليه وسلم بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ‏.

Overgeleverd door 'Aisha:

“Elke keer dat de Profeet (ﷺ) van plan was om op reis te gaan, trok hij het lot onder zijn vrouwen en nam hij degene op wie het lot viel.

Op een keer, voordat hij op weg ging naar de Jihad, trok hij het lot onder ons en het lot kwam naar mij; dus ging ik met de Profeet mee; en dat gebeurde na de openbaring van de Verse Hijab (dwz sluier).”

De loterij kan onder twee omstandigheden worden ingezet. Ten eerste, in gevallen van onzekerheid over rechten (ibham al-huqq), waarbij onduidelijk is wie een bepaald recht heeft, kan via een loterij worden vastgesteld wie de rechtmatige persoon is. Als iemand bijvoorbeeld meerdere vrouwen heeft en vergeet met welke vrouw hij de nacht heeft doorgebracht, kan een loterij bepalen welke vrouw hij heeft gekozen.

ten tweede, in situaties van conflicterende rechten (tazahum al-huqq), waar meerdere partijen hetzelfde recht claimen en iedereen dit wil verkrijgen, kan een loterij worden gebruikt om de rechtmatige ontvanger te bepalen. Als er bijvoorbeeld meer deelnemers zijn die in aanmerking komen voor een prijs dan er beschikbare prijzen zijn, kan een loterij worden gebruikt om de winnaars eerlijk te selecteren.

In beide gevallen dient de loterij als een middel om onzekerheden en conflicten op te lossen, waardoor eerlijkheid en onpartijdigheid bij de besluitvorming worden gewaarborgd.

Is de Goede Doelen Loterij haram?

liefdadigheid loterij

Een liefdadigheidsloterij is een soort fondsenwervend evenement waarbij mensen loten kopen met de kans om prijzen te winnen, en de opbrengst gaat naar goede doelen. Deze loterijen worden georganiseerd door liefdadigheidsinstellingen of non-profitorganisaties om geld in te zamelen voor specifieke projecten, programma's of algemene activiteiten. Deelnemers hebben de mogelijkheid om verschillende prijzen te winnen, die kunnen variëren van kleine voorwerpen tot aanzienlijke geldprijzen of goederen en diensten.

De structuur van een liefdadigheidsloterij kan variëren, maar doorgaans kopen deelnemers kaartjes om kans te maken om te winnen. Vervolgens worden op een vooraf bepaald tijdstip de winnaars willekeurig getrokken uit de groep tickethouders. De organisatie verdeelt vervolgens de prijzen onder de winnaars en gebruikt het geld dat via de kaartverkoop wordt opgehaald om hun liefdadigheidswerk te ondersteunen.

Een liefdadigheidsloterij, ondanks het nobele doel om geld in te zamelen voor een goed doel, Er zijn nog steeds elementen van gokken betrokken, aangezien deelnemers geld betalen voor een kans op het winnen van een prijs. Daarom kan het in de islamitische traditie als haram worden gezien.

Is loterij verkopen haram?

Bij het verkopen van loten is gokken betrokken, wat in de islam expliciet verboden is. Elke vorm van gokken, inclusief het verkopen van loten, wordt in de islam als haram beschouwd.

Het deelnemen aan Haram-activiteiten wordt ook als een zonde beschouwd, en moslims wordt geadviseerd deze te vermijden om hun Taqwa (vroomheid) te behouden en in overeenstemming met de leerstellingen van de Islam te leven.

Is het haram om loterijgeld te accepteren?

Het ontvangen van geld uit de loterij wordt in de islam over het algemeen als haram beschouwd, omdat het een vorm van gokken is die expliciet verboden is door de islamitische wet. De Koran verbiedt uitdrukkelijk deelname aan activiteiten zoals gokken, omdat het wordt gezien als een instrument van Satan om onenigheid en vijandigheid onder de mensen te zaaien en hen af te leiden van het gebed en de gedachtenis aan Allah. Daarom zou het accepteren van geld afkomstig van dergelijke activiteiten doorgaans als ontoelaatbaar worden beschouwd in de islam.

Ik heb een loterij gewonnen, wat moet ik met het geld doen?

Deelnemen aan een loterij en geld verdienen met gokken wordt als haram (verboden) beschouwd, omdat het wordt gezien als een vorm van het verwerven van rijkdom door middel van toeval en niet door middel van toegestane (halal) middelen zoals werk of handel. Gezien dit gegeven zijn er, als moslims loterijwinsten krijgen, verschillende overwegingen waarmee ze rekening kunnen houden volgens de islamitische principes:

Berouw

Omdat deelname aan een loterij verboden is, wordt oprecht berouw (tawbah) geadviseerd. Dit houdt in dat je oprecht berouw voelt, Allah om vergeving vraagt en je ertoe verbindt om in de toekomst geen verboden activiteiten meer uit te voeren.

Het weggooien van het geld

Omdat het geld op ongeoorloofde wijze wordt verkregen, is dit doorgaans het geval niet toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het advies dat geleerden in dergelijke situaties geven, is meestal om met het geld om te gaan op een manier die jezelf niet ten goede komt.

Het geld zou gedoneerd kunnen worden aan liefdadigheidsdoelen of gebruikt om de behoeftigen te helpen, zonder enige beloning of rendement te verwachten, aangezien het niet als wettig inkomen wordt beschouwd.

Het vermijden van soortgelijke situaties

Om soortgelijke situaties te voorkomen, is het van cruciaal belang dat u uw toewijding aan de islamitische principes versterkt. Overweeg om advies te vragen aan religieuze geleerden of mentoren, en doe een bewuste poging om activiteiten te vermijden die in tegenspraak zijn met de islamitische leer. Omring uzelf met een ondersteunende gemeenschap die uw waarden deelt en uw toewijding aan halal-verdienvormen versterkt.

Richt u bovendien op persoonlijke ontwikkeling, zoals het opbouwen van een duurzaam inkomen door legaal werk of zakelijke inspanningen, waardoor een veiligere financiële toekomst wordt gegarandeerd in overeenstemming met de islamitische ethiek.

Opleiden en adviseren

Deel uw ervaringen op een verantwoorde manier met anderen om het bewustzijn te vergroten over de valkuilen van deelname aan verboden activiteiten zoals gokken of loterijen. Benadruk het belang van het naleven van islamitische principes en moedig uw gemeenschap aan om halal-inkomstenbronnen te zoeken.

Neem deel aan open discussies en zorg voor hulpmiddelen die financiële geletterdheid en ethische besluitvorming bevorderen. Door anderen op te leiden en te adviseren, draagt u bij aan een meer gewetensvolle en deugdzame samenleving, gegrondvest op islamitische waarden.

Conclusie

Het debat over de toelaatbaarheid van een loterij in de islam benadrukt de complexiteit van het moderne leven dat kruist met religieuze principes. Over het algemeen is de loterij als een vorm van gokken waarbij elementen van toeval en onzekerheid betrokken zijn, wordt in de islam als haram beschouwd vanwege het potentieel voor verslaving, financiële instabiliteit en maatschappelijke schade.

Echter, Er bestaan uitzonderingen in situaties waarin de loterij geen elementen van gokken of winst en verlies met zich meebrengt, zoals het oplossen van onzekerheid of het waarborgen van eerlijkheid. In deze gevallen kan de loterij als halal worden beschouwd.

Het is belangrijk om te onthouden dat het leidende principe in de islam is om te handelen op een manier die eerlijkheid, rechtvaardigheid en maatschappelijk welzijn bevordert. Daarom wordt elke vorm van loterij die tot tegengestelde resultaten leidt, als verboden beschouwd.

Allahu A'lam (Allah weet het het beste)

FAQ

Is loterijgokken een zonde?

Ja, deelname aan de loterij wordt beschouwd als een vorm van gokken, wat haram (verboden) is in de islam. De Koran stelt in Surah Al-Baqarah (2:219) dat hoewel er enig voordeel kan zijn aan gokken, de zonde ervan groter is dan welk voordeel dan ook. Dit verbod wordt verder ondersteund door verschillende hadiths, waarin de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de loterij specifiek gelijkstelde, bekend als Maisir, met een vorm van gokken. Daarom wordt deelname aan de loterij volgens de islamitische leer als zondig gezien.

Wat is het verschil tussen loterij en gokken?

Het belangrijkste verschil tussen een loterij en gokken komt neer op hun structuren en de betrokken kansen.

A loterij is een vorm van gokken waarbij willekeurig getallen worden getrokken voor een prijs. Loterijen zijn doorgaans gereguleerd en kunnen door de staat of het land worden beheerd. Bij een loterij kopen deelnemers een lot en worden de winnaars bepaald door middel van een willekeurige trekking. De kansen bij een loterij zijn over het algemeen zwaar in het nadeel van de deelnemer, en de uitkomst is volledig afhankelijk van toeval.

Gokken, aan de andere kant, is een bredere term die een verscheidenheid aan gokactiviteiten omvat. Dit kunnen casinospellen zijn (zoals poker of blackjack), sportweddenschappen en andere activiteiten waarbij deelnemers weddenschappen plaatsen op de uitkomst. De kansen in deze spellen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de spelregels, de vaardigheid van de speler en andere factoren. In tegenstelling tot een loterij kunnen spelers bij veel vormen van gokken beslissingen nemen die de uitkomst van het spel kunnen beïnvloeden.

Is loterij een vaardigheid of geluk?

De loterij is in de eerste plaats een geluksspel en niet zozeer een behendigheidsspel. Bij een loterij wordt de uitkomst bepaald door toeval en hebben deelnemers weinig of geen controle over de resultaten. Het winnen van een loterijprijs is afhankelijk van willekeurige trekking of selectie, waarbij elke deelnemer een gelijke kans heeft om te winnen, ongeacht de vaardigheden of capaciteiten die hij of zij bezit.

harry
Scroll naar boven