Is stalken haram?

stalkt haram

Stalking is een ernstig probleem dat aanzienlijke schade kan toebrengen aan het slachtoffer. Het gaat om het herhaaldelijk volgen of lastigvallen van iemand, waardoor hij of zij zich bedreigd en onveilig voelt. De afgelopen jaren is er sprake van toenemende bezorgdheid over de prevalentie van stalking en de impact ervan op individuen en de samenleving als geheel.

De vraag 'Is stalking haram?' blijft ontstaan te midden van de groei van internet en sociale media.

Belangrijkste leerpunten

📌 Stalking wordt in de islam als haram (verboden) beschouwd, omdat het de privacy van een individu schendt en schade kan veroorzaken, wat in tegenspraak is met de islamitische waarden van waardigheid, respect en het vermijden van schade aan anderen.
📌 Islam legt de nadruk op het respecteren van de privacy en veiligheid van anderen, en stalking wordt gezien als een schending van vertrouwen en een inbreuk op de rechten van een individu.

📌Degenen die zich bezighouden met stalking worden aangemoedigd om vergeving te vragen aan Allah en, indien mogelijk, om vergeving te vragen en het goed te maken met de slachtoffers, aangezien berouw in de islam gewaardeerd wordt.

Stalking begrijpen

stalker

Stalking is het voortdurend volgen of lastigvallen van iemand, wat bij het slachtoffer angst of leed kan veroorzaken. Het is een ernstig misdrijf dat kan leiden tot lichamelijk letsel, emotioneel trauma en zelfs de dood. Stalkinggedrag kan ongewenste telefoontjes, berichten, geschenken en bezoeken omvatten, maar ook het monitoren van de online activiteiten of fysieke bewegingen van het slachtoffer.

Iedereen kan het plegen, inclusief vreemden, kennissen, familieleden, vriendinnenof intieme partners. Het kan iedereen overkomen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische status. De motieven achter stalking kunnen variëren, zoals wraak, jaloezie, verbrijzelingobsessie, controle of intimidatie.

Stalking is geen onschuldig of romantisch gebaar, maar een schending van iemands privacy, autonomie en waardigheid. Het kan langdurige gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid, het sociale leven en de carrière van het slachtoffer.

Daarom is het van cruciaal belang om de tekenen van stalking te herkennen en hulp te zoeken bij wetshandhavings-, advies- of steungroepen.

Islamitische leringen over respect en privacy

De Islam benadrukt het belang van respect en privacy in alle aspecten van het leven. Moslims wordt geleerd de privacy van anderen te respecteren en zich ervan te onthouden deze zonder hun toestemming binnen te dringen. De Koran en Hadith geven richtlijnen over hoe je de privacy van anderen in verschillende situaties kunt respecteren.

Eén van de principes van de islam is het concept ‘moslim’, wat betekent dat een moslim degene is voor wiens tong en handen de moslims veilig zijn. Dit concept wordt duidelijk vermeld in de hadith:

Zorg ervoor dat u geen gebruik meer maakt van uw persoonlijke levensverzekering م قال‏:‏ “Het is een goed idee om dit te doen. ه عنه” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏ )‏.

'Abdullah bin 'Amr bin Al-'as (moge Allah tevreden met hen zijn) heeft overgeleverd:

De Profeet (ﷺ) zei:
“Een moslim is degene voor wiens tong en handen de moslims veilig zijn; en een Muhajir (emigrant) is degene die zich onthoudt van wat Allah heeft verboden”.

Bovendien leert de Islam dat het huis van een persoon zijn privé-toevluchtsoord is, en dat het niet toegestaan is om het huis binnen te gaan zonder diens toestemming. Dit geldt zelfs voor naaste familieleden, die toestemming moeten vragen voordat ze elkaars kamers of privéruimtes betreden.

Islamitische heerschappij: is stalken haram?

Volgens de islamitische leer heeft ieder individu recht op privacy en veiligheid. Stalking is een duidelijke schending van dit recht en wordt daarom als haram beschouwd. De Koran stelt:

Meer informatie over het gebruik van geld en geldmiddelen Meer informatie over het gebruik van een kredietkaart Meer informatie over het gebruik van geld en middelen ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللّ َهَ تَوَّابٌۭ رَّحِيمٌۭ

O gelovigen! Vermijd veel vermoedens, want sommige vermoedens zijn inderdaad zondig. En bespioneer elkaar niet en laster elkaar niet. Zou iemand van jullie het vlees van zijn overleden broer willen eten? Dat zou je verachten!1 En vrees Allah. Voorwaar, Allah is de Aanvaarder van berouw, de Meest Barmhartige.

Bovendien kan stalking emotioneel leed en angst veroorzaken, wat in sommige gevallen tot fysieke schade kan leiden. De islam verbiedt elke handeling die schade toebrengt aan anderen, en stalking is daarop geen uitzondering. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:

عَنْ  أَبِـيْ  Zorg ervoor dat u uw geld terugkrijgt هُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال َ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Van Abû Sa'îd Sa'd bin Malik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, de Boodschapper van Allah ﷺ  gezegd,

“Er mag geen gevaar zijn en er mag geen schade aan andere mensen ontstaan.”
Al-Baihaqi (VI/69)

Concluderend: stalking is haram in de islam. Het is een schending van de privacy en veiligheid van een individu en kan schade toebrengen aan het slachtoffer. Moslims worden aangemoedigd elkaars privacy en persoonlijke ruimte te respecteren en elk gedrag te vermijden dat anderen schade kan berokkenen.

Laatste woorden

In de islam wordt stalking als haram beschouwd omdat het de privacy schendt en individuen psychologisch schaadt. Het is in tegenspraak met de islamitische waarden van waardigheid en respect voor privacy. Stalking is in veel landen ook een strafbaar feit.

Zoek hulp als u of iemand die u kent wordt gestalkt en maak gebruik van juridische maatregelen. De islam moedigt vriendelijkheid en mededogen aan, waardoor stalking in strijd is met deze waarden. Voorlichting en preventie zijn essentiële stappen tegen stalking.

Allah A'lam (Allah weet het het beste)

Veel Gestelde Vragen

Wat zegt de Koran over spionage?

De Koran verbiedt het spioneren en nieuwsgierig zijn naar andermans zaken zonder hun toestemming. Het wordt beschouwd als een schending van de privacy en een vertrouwensbreuk. In Surah Al-Hujurat (49:12) zegt Allah:

Meer informatie over het gebruik van geld en geldmiddelen Meer informatie over het gebruik van een kredietkaart Meer informatie over het gebruik van geld en middelen ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللّ َهَ تَوَّابٌۭ رَّحِيمٌۭ

O gelovigen! Vermijd veel vermoedens, want sommige vermoedens zijn inderdaad zondig. En bespioneer elkaar niet en laster elkaar niet. Zou iemand van jullie het vlees van zijn overleden broer willen eten? Dat zou je verachten!1 En vrees Allah. Voorwaar, Allah is de Aanvaarder van berouw, de Meest Barmhartige.
Soera Al Hujurat 49:12

Wordt online stalking in de islam als een zonde beschouwd?

Ja, online stalking wordt in de islam als een zonde beschouwd. Het is een schending van de privacy en kan schade toebrengen aan het slachtoffer. In de islam is het belangrijk om de privacy van anderen te respecteren en zich niet zonder hun toestemming in hun persoonlijke leven te mengen.

Kan stalking worden vergeven in de islam?

Ja, stalking kan in de islam vergeven worden als de stalker vergiffenis vraagt aan Allah en oprecht berouw toont. Allah is vergevingsgezind en barmhartig voor degenen die Zijn vergiffenis zoeken.

Het is echter belangrijk dat de stalker ook vergeving vraagt aan het slachtoffer en de veroorzaakte schade goedmaakt. Allah zegt in Surah Al-Furqan (25:70):

De beste manier om geld te verdienen met internet De beste manier om geld te verdienen هُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا

Wat betreft degenen die berouw tonen, geloven en goede daden verrichten: zij zijn degenen wier slechte daden Allah in goede daden zal veranderen. Want Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
harry
Scroll naar boven